ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК бр. 1
Година LX, јануар – март 2012.

1 - Гаћеша Н. Небојша
Шездесета година Војнотехничког гласника – у сусрет јубилеју

НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

2 - Памучар С. Драган, Ђоровић Д. Бобан 
Оптимизација модела за производњу и контролу залиха применом генетских алгоритама 

3 – Милићевић Р. Милић, Жупац Ж. Горан
Објективни приступ одређивању тежина критеријума

4 – Шимић П. Горан
Учење програмског језика Java решавањем проблема

5 - Младеновић Д. Драган, Јовановић М. Данко, Дракулић С. Мирјана 
Технолошки, војни и друштвени предуслови примене сајбер ратовања

6 - Протић Д. Данијела, Антић Д. Владимир
Смањење утицаја грешке у кризи: моделовање засновано на агентима

7 - Ћук В. Данило, Абобакер Х. С. Мостафа, Мандић Д. Слободан
Нови закон вођења за тактичку ракету земља–земља

8 - Демић Д. Мирослав
Прилог истраживању утицаја искошености осовина на потрошњу горива моторног возила

9 - Ђурђевић Б. Миле 
Израчунавање карактеристичних температура очвршћавања подеутектичких Al-Si-Cu легура применом силицијум еквивалента 

10 – Јегдић В. Боре, Ристић С. Славица, Полић-Радовановић Р. Сузана, Алил Б. Ана
Корозија и конзервација наоружања и војне опреме

11 - Мрдак Р. Михаило
Микроструктура и механичке особине никал-хром-бор-силицијум слојева произведених плазма спреј поступком при атмосферском притиску

12 - Борисов А. Мирко, Банковић Д. Радоје
Нова службена картографска пројекција Србије

СТРУЧНИ ЧЛАНЦИ

13 - Милојевић С. Иван, Губеринић В. Раде
Стохастички модел прогнозе потражње резервних делова

14 - Вулетић В. Дејан
Напади на рачунарске системе

15 - Маркагић С. Милорад
Протоколи  и правци развоја квантне криптографије

16 - Даутовић Д. Јово
Могућности регенерације делова бродских гасотурбинских мотора применом методе метализације плазма поступком

17 - Јеремић Б. Радун
Еколошки аспекти процеса демилитаризације и уништавања убојних средстава

18 - Покорни Ј. Славко
14. међународна конференција ICDQM-2011 (приказ зборника радова) 

19 - Ђурковић П. Владо
Трећи интернационални конгрес Српског друштва за механику (приказ зборника радова)

20 - Гаћеша Н. Небојша
Приказ монографије „Опасне материје“ аутора Владе Радића

САВРЕМЕНО НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА

ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА

СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА

ИЗЈАВА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА О ЕТИЧКОМ ПОСТУПАЊУ

 
 
 

 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас