Ауторска права

Војнотехнички гласник, у погледу свог садржаја, пружа могућност отвореног приступа (DIAMOND OPEN ACCESS) и примењује Creative Commons (CC BY) одредбе о ауторским правима.

Аутори који објављују у Војнотехничком гласнику пристају на следеће услове:

а) Аутори задржавају ауторска права и пружају часопису право првог објављивања рада и лиценцирају га Creative Commons лиценцом која омогућава другима да деле рад уз услов навођења ауторства и изворног објављивања у овом часопису.

б) Аутори могу израдити засебне, уговорне аранжмане за неексклузивну дистрибуцију рада објављеног у часопису (нпр. постављање у институционални репозиторијум или објављивање у књизи), уз навођење да је рад изворно објављен у овом часопису.


Политика самоархиваирања

Издавачка политика отвореног приступа научним садржајима и политика самоархивирања Војнотехничког гласника верификована је у бази података SHERPA/RoMEO од 20. јула 2016. године, као и у бази AURA. 

     

Ауторима је дозвољено и подстичу се да поставе објављени рад онлајн (нпр. у институционалном репозиторијуму или на својим интернет страницама, укључујући и профиле не друштвеним мрежема за научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) пре и током поступка пријаве прилога, с обзиром да такав поступак може водити продуктивној размени идеја и ранијој и већој цитираности објављеног рада (уп. Ефекат отвореног приступа, http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html). При томе се морају навести основни библиографски подаци о чланку објављеном у часопису (аутори, наслов рада, наслов часописа, волумен, свеска, пагинација), а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – DOI објављеног чланка у форми HTML линка.

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr  es

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас