Редакција Војнотехничког гласника позива садашње рецензенте, који су тренутно регистровани у систему електронског уређивања АСИСТЕНТ, као и све друге научне раднике који су заинтересовани да буду рецензенти Војнотехничког гласника, да се региструју у Publons, према упутству на страници Позив и упутство рецензентима за регистрацију у Publons-у.

СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА

Име, средње слово и презиме

Област компетенције (научног интересовања)

ORCID iD

Publons identifier

Марко Д. Андрејић

логистика

https://orcid.org/0000-0002-6753-9786

https://publons.com/a/1597995

Милош Ж. Арсић

логистички менаџмент

https://orcid.org/0000-0001-7853-0819

https://publons.com/a/1604531

Саша Т. Бакрач

заштита животне средине, процена еколошких ризика, екоменаџмент

https://orcid.org/0000-0003-0211-3765

https://publons.com/a/1597282

Ђорђе Б. Баралић

алгебарска топологија, геометрија и комбинаторика

https://orcid.org/0000-0003-2836-7958

https://publons.com/a/3574650

Војислав Ј. Батинић

опште машинске конструкције

https://orcid.org/0000-0001-6786-7846

https://publons.com/a/1643029

Драгана Бечејски-Вујаклија

пословни информациони системи, пословна интелигенција, ERP, IT менаџмент

https://orcid.org/0000-0002-9615-3620

https://publons.com/a/1623502

Дарко И. Божанић

вишекритеријумско одлучивање, менаџмент у одбрани

https://orcid.org/0000-0002-9657-0889

https://publons.com/a/1524010

Мирко А. Борисов

геодетско инжењерство, геоматика, географски информациони системи, дигитални модели терена, картографија, геодезија, мулттимедијална картографија, веб картографија

https://orcid.org/0000-0002-7234-6372

https://publons.com/a/1613254

Угљеша С. Бугарић

операциона истраживања, масовно опслуживање, теротехнологија-одржавање, транспортни и складишни системи

https://orcid.org/0000-0003-2459-2656

https://publons.com/a/1596666

Славиша И. Влачић

ваздушни саобраћај, системска контрола; аутоматска контрола; навигација возила; морнарички борбени и навигациони системи; симулација

https://orcid.org/0000-0001-9336-0512

https://publons.com/a/1604062

Драгољуб А. Вујић

примењена механика, дијагностика, софистицирани системи одржавања техничких система

https://orcid.org/0000-0001-6999-6828

https://publons.com/a/1627346

Иван Б. Вулић

информациони системи, географски информациони системи

https://orcid.org/0000-0002-5161-5422

https://publons.com/a/1606268

Љубомир Ј Гиговић

географија, географски информациони систем, геопросторна анализа

https://orcid.org/0000-0002-8388-3624

https://publons.com/a/1418283

Миро Ј. Говедарица

геоинформатика

https://orcid.org/0000-0003-1698-0800

https://publons.com/a/1539597

Горан Д. Дикић

системи аутоматског управљања, праћење циљева, системи вођења и управљања ракета

https://orcid.org/0000-0002-0858-1415

https://publons.com/a/1634756

Снежана М. Драгићевић

енергетска ефикасност, машинство, соларна енергија, термоинжењеринг

https://orcid.org/0000-0002-6244-0111

https://publons.com/a/1604121

Чедомир В. Дубока

мотори, моторна возила

https://orcid.org/0000-0003-2944-2278

https://publons.com/a/1627827

Бобан Д. Ђоровић

процеси и методе у саобраћају и транспорту, транспортне мреже, организација транспорта

https://orcid.org/0000-0001-8133-2389

https://publons.com/a/1633020

Владо П. Ђурковић

примењена механика крутог и деформабилног тела

https://orcid.org/0000-0002-5064-4117

https://publons.com/a/1622194

Дејан Р. Инђић

тактика АБХ службе, оружје за масовно уништавање, тероризам оружјем за масовно уништавање, нуклеарни и хемијски удеси

https://orcid.org/0000-0001-9111-0472

https://publons.com/a/1616130

Дамир Д. Јерковић

наоружање, нумеричка анализа, CFD симулација, спољна балистика, балистика, балистика на циљу, интеграција наоружања

https://orcid.org/0000-0001-5182-7057

https://publons.com/a/1500127

Бориша Ж. Јовановић

информационе технологије, софтверско инжењерство, безбедност рачунарских система, рачунарске мреже

https://orcid.org/0000-0002-9353-724X

https://publons.com/a/3851268

Митар Т. Јоцановић

трибологија и теорија подмазивања, одржавање технолошких система, хидраулички системи

https://orcid.org/0000-0003-1088-5028

https://publons.com/a/1596778

Владимир А. Катић

енергетска електроника, електричне машине, електромоторни погони, квалитет електричне енергије, обновљиви извори електричне енергије

https://orcid.org/0000-0002-0138-8807

https://publons.com/a/1318533

Мирко С. Козић

механика флуида, нумеричка динамика флуида, аеродинамичка оптерећења

https://orcid.org/0000-0002-7287-0780

https://publons.com/a/1627334

Комлен Г. Лаловић

информационе технологије, програмирање, заштита података

https://orcid.org/0000-0002-4590-2185

https://publons.com/a/1610913

Марија З. Малнар

електротехника, телекомуникације

https://orcid.org/0000-0003-1416-8253

https://publons.com/a/3269205

Зоран Ђ. Миљковић

технологија машинске обраде,
роботика, вештачка интелигенција, аутономни системи и машинско учење, вештачке неуронске мреже, интелигентни технолошки системи
 и процеси, методе одлучивања

https://orcid.org/0000-0001-9706-6134

https://publons.com/a/1410489

Надица С. Миљковић

биомедицинска обрада сигнала, е-здравље, електротехника, биомедицински инжењеринг, електрофизиологија

https://orcid.org/0000-0002-3933-6076

https://publons.com/a/1628814

Срђан Т. Митровић

мобилни роботи, управљање у реалном времену, фази логика, фази управљање, микропроцесорски системи, управљање системима (аутоматика), алгоритми навигације возила, бродски борбени и навигациони системи

https://orcid.org/0000-0002-1287-2792

https://publons.com/a/1467408

Дејан М. Мицковић

конструкција класичног наоружања, аутоматска оружја, унутрашња балистика

/

/

Драган Д. Младеновић

информациона безбедност, сајбер безбедност, сајбер сукоби, сајбер ратовањеинформационе технологије, међународно право, нове технологије

https://orcid.org/0000-0003-4530-633X

https://publons.com/a/1604465

Бобан З. Павловић

телекомуникационе мреже, квалитет сервиса, телекомуникациони саобраћај

https://orcid.org/0000-0002-5476-7894

https://publons.com/a/1606407

Сретен Р. Перић

машинство

https://orcid.org/0000-0002-7270-5187

https://publons.com/a/1620400

Мирослав В. Поповић

рачунарска техника

https://orcid.org/0000-0001-8385-149X

https://publons.com/a/1558230

Југослав Р. Радуловић

муниција, менаџмент, квалитет

https://orcid.org/0000-0002-4003-7209

https://publons.com/a/1611389

Наем Салем

математика

https://orcid.org/0000-0002-1485-6163

https://publons.com/a/1716462

Влада С. Соколовић

одржавање, техничка подршка, интегрисани навигацијски системи, ГПСГНССсателитски системи, логистика

https://orcid.org/0000-0003-0782-0506

https://publons.com/a/1559198

Љубиша К. Танчић

унутрашња балистика, наоружање

https://orcid.org/0000-0003-1242-9333

https://publons.com/a/1623091

Иван А. Тот

базе података, информациони системи, заштита информационих система

https://orcid.org/0000-0002-5862-9042

https://publons.com/a/1558155

Обрад Т. Чабаркапа

индустријска својина, заштита интелектуалне и индустријске својине, патентна заштита, управљање пројектима, машинство, наоружање, пројект менаџмент

https://orcid.org/0000-0002-3949-8227

https://publons.com/a/1600393

Нада М. Читаковић

физика

https://orcid.org/0000-0003-2813-2323

https://publons.com/a/1601584

Томислав Б. Шекара

управљање процесима са концентрисаним и распоређеним параметрима, оптимални индустријски регулатори, фракциони закони управљања са применом у индустрији, карактеризација процеса, адекватна дискретизација и обрада сигнала, сензори и актуатори, компензација и уштеда електричне енергије, у дистрибутивним електроенергетским системима

https://orcid.org/0000-0001-8031-3135

https://publons.com/a/1596795

Горан П. Шимић

информациони системи, рачунарство, програмирање, базе података, вештачка интелигенција

https://orcid.org/0000-0002-7563-699X

https://publons.com/a/1600386


Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr  es

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас