СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА

Звање, име, средње слово и презиме

Установа и радно место

Област компетенције (научног интересовања)

e-mail,
ORCID iD 

Пуковник проф. др Марко Д. Андрејић

Универзитет одбране у Београду,  Војна академија, начелник Катедре логистике

логистика одбране

markodandrejic@hotmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-6753-9786

Доц. др Милош Ж. Арсић

Пуковник у пензији

менаџмент саобраћајном подршком

misaarsa@yahoo.com,
http://orcid.org/0000-0002-2003-9880

Ванр. проф. др  Војислав Ј. Батинић

Универзитет одбране у Београду,
Војна академија, Катедра војномашинског инжењерства

опште машинске конструкције

beregvojo@yahoo.com
vojislav.batinic@va.mod.gov.rs,
http://orcid.org/0000-0001-6786-7846

Ванр. проф. др Стеван М. Бербер

Универзитет у Окленду, Департман електротехнике и рачунарског инжењеринга, Окленд, Нови Зеланд

телекомуникације, бежичне комуникације, CDMA, OFDM системи, сензорске мреже, рачунарски системи у реалном времену, обрада стохастичких сигнала

s.berber@auckland.ac.nz,
http://orcid.org/0000-0002-2432-3088

Доц. др Радивоје М. Биљић

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет,
Катедрa за телекомуникације

телекомуникације,
нападно навигацијски системи ваздухоплова, микроталасна техника, електромагнетика, сателитски системи

biljic@etf.rs

Проф. др Бранислав А. Боровац

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,
Департман за индустријско инжењерство и менаџмент,
Катедрa за мехатронику, роботику и аутоматизацију

роботика

borovac@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0001-7446-1027

Проф. др Угљеша С. Бугарић

Универзитет у Београду, Машински факултет,
Катедрa за индустријско инжењерство

операциона истраживања,
масовно опслуживање, теротехнологија-одржавање,
транспортни
и складишни системи

ubugaric@mas.bg.ac.rs

Проф. др Илија Ћосић

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,
декан

индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

ftndean@uns.ac.rs

Пуковник ванр. проф. др Горан Д. Дикић

Универзитет одбране у Београду,
проректор за међууниверзитетску и међународну сарадњу

системи аутоматског управљања, праћење циљева, системи вођења и управљања ракета

goran.dikic@mod.gov.rs,
http://orcid.org/0000-0002-0858-1415

Пуковник доц. др Ненад П. Димитријевић

Универзитет одбране у Београду,
Војна академија, руководилац последипломских студија

безбедност у саобраћају, заштита ресурса у саобраћају и транспорту

neshadim@mts.rs

Ванр. проф. др Раденко С. Димитријевић

Пуковник у пензији

експлозивне материје, муниција, убојна средства, пиротехничка безбедност

radenkod@beotel.net

Пуковник проф. др Бобан Д. Ђоровић

Универзитет одбране у Београду, проректор

процеси и методе у саобраћају и транспорту, транспортне мреже, организација транспорта

lukema@ptt.rs,
http://orcid.org/0000-0001-8133-2389

Проф. др  Владо П. Ђурковић

Универзитет одбране у Београду, Војна академија, Катедра војномашинског инжeњерства, начелник одсека заједничких предмета машинства

примењена механика крутог и деформабилног тела

vlado.djurkovic@va.mod.gov.rs,
djurkovic.vlado@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-5064-4117

Ванр. проф. др Предраг М. Елек

Универзитет у Београду, Машински факултет,
Катедра за системе наоружања

балистика на циљу, конструкција пројектила, физика експлозије

pelek@mas.bg.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-2927-019X

Доц. др Миљко М. Ерић

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет,
Катедра за телекомуникације

телекомуникације, дигитална обрада сигнала, електронско извиђање, радио-гониометрија, антенски низови, микрофонски низови, арраy процессинг

meric@mts.rs,
miljko.eric@etf.rs,
http://orcid.org/0000-0002-9410-717X

Др Милош Р. Филиповић

Научни саветник у пензији

енергетски материјали (експлозиви, пиротехника, барути и ракетна горива, сагоревање, детонација, експлозија)

milosf321@gmail.com

Доц. др Зоран Љ. Филиповић

Институт Гоша,
научни сарадник

електроника и телекомуникације (авионика, метрологија, телекомуникације)

filipovicz@mts.rs,
http://orcid.org/0000-0002-4793-4105

Ванр. проф. др Васко Г. Фотев

Универзитет у Београду, Машински факултет,
Катедра за ваздухопловство

погон летелица (авионски и ракетни мотори)

vfotev@mas.bg.ac.rs

Проф. др Катарина Д. Герић

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за производно машинство,
Катедра за материјале и спајање материјала

наука о материјалима, инжењерство материјала, испитивање материјала

gerick@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0001-5473-8922

Пуковник доц. др Љубомир Ј. Гиговић

Универзитет одбране у Београду,
Војна академија, Катедра природно-математичких наука, руководилац групе наставника за војну географију и топографију

геонауке, геодетско инжењерство

ljgigovic@yahoo.com,
http://orcid.org/0000-0002-8388-3624

Проф. др Миро Ј. Говедарица

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,
Департман за рачунарство и аутоматику,
Катедра за системе, сигнале и управљање, руководилац студијског програма геодезија и геоматика

геодезија, геоматика, геоинформатика

miro@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0003-1698-0800

Проф. др Јанко Ј. Ходолич

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

метрологија, квалитет, прибори и еколошко-инжењерски аспекти

hodolic@uns.ac.rs

Пуковник доц. др Слободан С. Илић

Генералштаб, Управа за планирање и развој (Ј-5), Технички опитни центар,
директор

системи одржавања, наоружање

slobodan.ilic@vs.rs

Ванр. проф. др Бранислав В. Јакић

Пуковник у пензији, Алфа Универзитет Београд, Универзитет за пословне студије Бања Лука

логистика, квалитет, стандардизација, метрологија, номенклатура, кодификација, технолошки менаџмент, управљање квалитетом

bjakic@yahoo.com

Проф. др Слободан С. Јарамаз

Универзитет у Београду, Машински факултет,
шеф Катедре за системе наоружања

унутрашња балистика, конструкција пројектила, физика експлозије, балистика на циљу, сагоревање барута

sjaramaz@mas.bg.ac.rs

Проф. др Радун Б. Јеремић

Пуковник у пензији

муниција, експлозивне материје

radjer@mts.rs,
http://orcid.org/0000-0002-1990-2018

Доц. др Данко М. Јовановић

Генерал мајор у пензији

управљање производњом, логистика, одржавање техничких система, квалитет, ризици, стандардизација

danko.jovanovic17@gmail.com
http://orcid.org/0000-0001-8813-2267
 

Доц. др Вукица М. Јовановић

Трајн Универзитет, Факултет за нжењерство и технологију, Департман за конструкције и дизајн, Енгола, Индијана, САД

машинство

vukica.jovanovic@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-8626-903X

Потпуковник ванр. проф. др Радован М. Каркалић

Универзитет одбране у Београду, Војна академија, катедра војнохемијског инжењерства

хемијска технологија (нуклеарно-хемијско-биолошка заштита, детекција, идентификација и деконтаминација)

rkarkalic@yahoo.com,
http://orcid.org/0000-0002-8074-7264

Проф. др Владимир А. Катић

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,
продекан

енергетска електроника, електричне машине, електромоторни погони, квалитет електричне енергије, обновљиви извори електричне енергије

katav@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-0138-8807

Проф. др Срђан Р. Колаковић

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,
продекан

грађевинарство - хидротехника

kolak@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-6326-1799

Доцент др Мирко С. Козић, виши научни сарадник

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за одбрамбене технологије, Војнотехнички институт

механика флуида, нумеричка динамика флуида, аеродинамичка оптерећења

mkozic@mts.rs,
http://orcid.org/0000-0002-7287-0780

Доц. др Никола Л. Лекић

Пуковник у пензији

радарски циљеви, радарске антене, мерење радарских циљева и антена, радарска техника и системи

lekicn@ptt.rs

Проф. др Радо М. Максимовић

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент,
руководилац студијских програма инжењерски менаџмент

производни системи, организација предузећа, развојни процеси у предузећу

rado@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0003-3551-1639

Научни саветник др Стеван М. Максимовић

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за одбрамбене технологије, Војнотехнички институт, начелник одељења чврстоће

чврстоћа конструкција, механика лома, замор, нумеричке методе

s.maksimovic@mts.rs

Др Василије М. Мановић

Combustion and CCS Centre, Cranfield University, Cranfield, Велика Британија

заштита животне средине,
хемијско инжењерство

vmanovic@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-8377-7717

 Потпуковник ванр. проф. др Јаромир Марес Универзитет одбране у Брну, Чешка Република логистика, логистичка подршка, заштита животне средине, заштита на раду, процена ризика  jarmes@seznam.cz,
http://orcid.org/0000-0002-1337-3821 

Проф. др Дејан М. Мицковић

Универзитет у Београду, Машински факултет,
Катедра за системе наоружања

конструкција класичног наоружања, аутоматска оружја, унутрашња балистика

dmickovic@mas.bg.ac.rs

Проф. др Момчило П. Милиновић

Универзитет у Београду, Машински факултет,
Катедра за системе наоружања

ракетни системи, лансери, системи управљања ватром

mmilinovic@mas.bg.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-5361-7544

Проф. др Зоран Ђ. Миљковић

Универзитет у Београду, Машински факултет,
 Катедра за производно машинство

технологија машинске обраде,
роботика, вештачка интелигенција, аутономни системи и машинско учење, вештачке неуронске мреже, интелигентни технолошки системи, методе одлучивања

zmiljkovic@mas.bg.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0001-9706-6134

Потпуковник доц. др
Срђан Т. Митровић

Универзитет одбране у Београду,
Војна академија, Катедра војноелектронског инжењерства, начелник одсека за електротехнику и електронику

мобилни роботи, управљање у реалном времену, фази логика, фази управљање, микропроцесорски системи, управљање системима (аутоматика), алгоритми навигације возила, бродски борбени и навигациони системи

srdjan.mitrovic@va.mod.gov.rs,
http://orcid.org/0000-0002-1287-2792

Потпуковник доц. др Славко МУждека

Универзитет одбране у Београду,  Војна академија, Катедра војномашинског инжењерства, шеф одсека за борбена возила

моторна возила, борбена возила

mslavko@beotel.net,
http://orcid.org/0000-0002-6189-9473

Др Младен Д. Пантић

Пуковник у пензији

борбена возила

emily983@sbb.rs

Пуковник Зоран С. Патић

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за одбрамбене технологије

логистика, одржавање, снабдевање, пројектовање организације логистичких система

zpatic@yahoo.co.uk

Пуковник доц. др Сретен Р. Перић


Универзитет одбране у Београду, начелник катедре војномашинског инжењерства

технологија одржавања моторних возила

sretenperic@yahoo.com

Проф. др Славко Ј. Покорни

Висока школа струковних студија за информационе технологије у Београду,
помоћник директора (пуковник у пензији)

поузданост, расположивост и одржавање система (хардвер, софтвер, човек),
примена инфрацрвеног зрачења,
информационе и комуникационе технологије

slavko.pokorni@its.edu.rs,
http://orcid.org/0000-0002-3173-597X

Проф. др Мирослав В. Поповић

Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука,
Катедра за рачунарску технику

рачунарска техника и комуникације (инжењеринг система заснованих на рачунарима)

miroslav.popovic@rt-rk.com,
http://orcid.org/0000-0001-8385-149X

Ванр. проф. др Југослав Р. Радуловић

Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд (пуковник у пензији)

муниција, менаџмент, квалитет

jugoslav.radulovic@gmail.com,
jugoslav.radulovic@mef.edu.rs,
http://orcid.org/0000-0002-4003-7209
 

Научни саветник проф. др Душан С. Рајић

Пуковник у пензији

противхемијска заштита, оружје за масовно уништавање (НХБ борбена средства), теорија решавања иновативних задатака

rajic.dusan1@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-5226-4089

Пуковник доц. др Зоран М. Рајић

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за одбрамбене технологије, директор Војнотехничког института

аеродинамика

rajic_zoran@yahoo.com

Пуковник ванр. проф. др Миодраг Д. Регодић

Универзитет одбране у Београду, Војна академија, начелник Катедре природно-математичких наука

геонауке, геодетско инжењерство

mregodic62@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0003-4675-4150

Др Милорад Д. Савковић

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за одбрамбене технологије, Војнотехнички институт

ракетни мотори, ракетна и бестрзајна средства  за ПО борбу

savkovic.milorad@gmail.com

Ванр. проф. др Драгољуб Ј. Секуловић

Универзитет Унион – Никола Тесла, Факултет за пословне студије и право, катедра за безбедност (пуковник у пензији)

геонауке, геодетско инжењерство

sekulovicdr@yahoo.co.uk,
http://orcid.org/0000-0003-1617-1296

Др Срећко С. Стопић

Технички универзитет у Ахену, СР Немачка, Институт за процесну металургију и рециклирање метала,
научни саветник, вођа групе за хидрометалургију и нанотехнологију

хидрометалургија, нанотехнологија, хемијске синтезе, рециклирање, заштита животне средине

stopic2003@yahoo.de,
http://orcid.org/0000-0002-1752-5378

Доц. др Томислав Б. Шекара

Универзитет у Београду – Електротехнички факултет,
Катедра за сигнале и системе

управљање процесима са концентрисаним и распоређеним параметрима; оптимални индустријски регулатори; фракциони закони управљања са применом у индустрији; карактеризација процеса; адекватна дискретизација и обрада сигнала; сензори и актуатори; компензација и уштеда електричне енергије у дистрибутивним електроенергетским системима

tomi@etf.rs,
http://orcid.org/0000-0001-8031-3135

Проф. др Драган Д. Шешлија

Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент,
Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију

мехатроника, роботика, аутоматизација

seslija@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-2133-008X

Пуковник ванр. проф. др Горан П. Шимић

Универзитет одбране у Београду, Војна академија, начелник Центра за симулације и учење на даљину

информатика и рачунарство

gshimic@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-7563-699X

Проф. др Владимир С. Шкиљаица

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,
Департман за саобраћај, Катедра за технологије транспортних система

технологија водног саобраћаја, бродови, безбедност пловидбе

vlaski@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-9086-4667

Проф. др Љубиша К. Танчић

Пуковник у пензији

унутрашња балистика, наоружање

ljtancic@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0003-1242-9333

Проф. др Бранко М. Тешановић

Пуковник у пензији

општа логистика

brate@verat.net,
http://orcid.org/0000-0002-2409-9418

 Потпуковник доц. др Иван А. Тот

Универзитет одбране у Београду,
Војна академија, катедра телекомуникација и информатике, руководилац групе за инфомационе системе

базе података, информациони системи, заштита информационих система

totivan@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-5862-9042

Научни саветник проф. др Драгољуб А. Вујић

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за одбрамбене технологије, Војнотехнички институт

примењена механика, дијагностика, софистицирани системи одржавања техничких система

dragoljub.vujic@vti.vs.rs,
vujicd@eunet.rs,
http://orcid.org/0000-0001-6999-6828
 

Генерал мајор ванр. проф. др Младен М. Вуруна

Универзитет одбране у Београду, 
ректор

војно-хемијско инжењерство (погонска средства, токсиколошка средства, заштита од НХБ оружја, заштита животне средине)

mladenvuruna@yahoo.com,
http://orcid.org/0000-0002-3558-4312

Генерал мајор проф. др Бојан М. Зрнић

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, начелник Управe за одбрамбене технологије

сензорски системи, стратегијско планирање

bojan.zrnic@vs.rs,
http://orcid.org/0000-0002-0961-993X

 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас