ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ
 
МЕДИЈА ЦЕНТАР „ОДБРАНА“
Браће Југовића 19, 11000 Београд
Телефон: (011) 3201-995, војни 23-995
Телефакс: (011) 3241-009
Текући рачун: 840-312849-56
ПИБ: 102116082
Број потврде о евидентирању за ПДВ: 135328814
 
ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Претплаћујемо се на часопис:                                                       бр. примерака
 
1. „Војнотехнички гласник“
Годишња претплата 1.200,00 динара
Приликом уплате позвати се на број: 54                                             ...............
 
2. „Нови гласник“
Годишња претплата 1.800,00 динара
Приликом уплате позвати се на број: 53                                             ...............
 
3. „Војно дело“
Годишња претплата 1.400,00 динара
Приликом уплате позвати се на број: 51                                             ...............
 
Претплатне цене важе до 31. 12. 2014. године.
 
Број примерака издања која се наручују уписати у наруџбеницу, а примерак наруџбенице са доказом о извршеној уплати на горе наведени текући рачун послати на горе наведену адресу.
 
Купац ...................................................... тел.: ............……………. 
Место ....................................................... 
Улица ......................................................... бр. …….....
 
 
Потпис наручиоца
 

М. П                . ............................................. 

Образац преузети ОВДЕ 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас