Војнотехнички гласник се прати у контексту Српског цитатног индекса – СЦИндекс (база података домаћих научних часописа) и подвргнут је сталном вредновању (мониторингу) у зависности од утицајности (импакта) у самој бази и, допунски, у међународним (Clarivate Analytics) цитатним индексима.

Коначну категоризацију Војнотехничког гласника утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, сагласно одлуци из члана 27. став 1. тачка 4), а по прибављеном мишљењу из члана 25. став 1. тачка 5) Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС", бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10), тј. на основу Библиометријског извештаја о часописима и мишљења Матичних научних одбора.

Категоризација часописа врши се према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача.

Детаљније информације о категоризацији могу се видети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Подаци о категоризацији могу се пратити и на сајту КОБСОН-а (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку).
 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2014. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2013. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2012. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2011. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2010. ГОДИНУ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА ЗА 2009. ГОДИНУ


НАПОМЕНА: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије још увек није објавило званичну категоризацију научних часописа за 2020. годину.

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас