УРЕДНИК
мр Небојша Гаћеша, потпуковник
e-mail: nebojsa.gacesa@mod.gov.rs
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3217-6513
тел.: војни 23-720 (011/3201-720), 011/3241-311, 064/8080-118

Адреса редакције:
ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК,
Браће Југовића 19, 11000 Београд
http://www.vtg.mod.gov.rs                                                                           http://aseestant.ceon.rs/index.php/vtg
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0042-8469   
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=53280
http://doaj.org/toc/0310c0550a134f2ba6a53e54ab177224
e-mail: vojnotehnicki.glasnik@mod.gov.rs

Претплата на штампано издање: e-mail: pretplata@odbrana.mod.gov.rs;
тел.-факс: 011/3241-009; текући рачун: 840-49849-58

Ликовно-графички уредник
мр Небојша Кујунџић
e-mail: nebojsa.kujundzic@mod.gov.rs

Техничко уређење
Марија Марић
e-mail: marija.maric@mod.gov.rs

Лектор и коректор
Добрила Милетић, професор
e-mail: dobrila.miletic@mod.gov.rs

Превод на енглески
Јасна Вишњић, професор
e-mail: jasnavisnjic@yahoo.com, 
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1728-4743

Превод на руски
др Карина Авагјан
e-mail: karinka2576@mail.ru
Оливера Хајдуковић, професор
e-mail: оliverahajdukovic@lukoil.rs

Превод на немачки
Гордана Богдановић, професор
e-mail: gordana.bogdanovic@yahoo.com

Превод на француски
Драган Вучковић
e-mail: draganvuckovic@kbcnet.com, 
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

CIP – Каталогизација у публикацији: Народна библиотека Србије, Београд

UDC: Народна библиотека Србије, Београд

Web тим:
- мајор Ивица Оцокољић, ЦКИСИП,
- потпуковник Небојша Гаћеша, уредник Војнотехничког гласника.

 

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

Заштитни код
 
(*) обавезна поља

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас