Министарство просвете и науке Републике Србије објавило категоризацију Војнотехничког гласника за 2011. годину

27. 07. 2011

Министарство просвете и науке Републике Србије, сагласно одлуци из члана 27. став 1. тачка 4), а по прибављеном мишљењу из члана 25. став 1. тачка 5) Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС", бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10), утврдило је категоризацију Војнотехничког гласника, за 2011. годину:

за област основна истраживања:
  • на листи часописа за математику, рачунарске науке и механику: категорија научни часопис националног значаја (М52),
  • на листи часописа за геонауке и астрономију: категорија научни часопис националног значаја (М52),
за област технолошки развој:
  • на листи часописа за електронику и телекомуникације: категорија научни часопис националног значаја (М52),
  • на листи часописа за машинство: категорија научни часопис националног значаја (М52),
  • на листи часописа за материјале и хемијске технологије: категорија научни часопис националног значаја (М52),
  • на листи часописа за индустријски софтвер и информатику: категорија научни часопис (М53).
Усвојене листе домаћих часописа за 2011. годину могу се видети на адреси:
 
Категоризација часописа извршена је према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је прописао Национални савет за научни и технолошки развој (Службени гласник РС, број 38/2008). Детаљније информације могу се пронаћи на сајту Министарства за науку: 
 
У складу са овим правилником и табелом о врсти и квантификацији индивидуалних научноистраживачких резултата (у саставу Правилника), објављени рад у Војнотехничком гласнику вреднује се са 1,5 бод (категорија М52) и 1 бод (категорија М53). 
 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас