Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило категоризацију Војнотехничког гласника за 2018. годину

22. 11. 2018

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, сагласно одлуци из члана 27. став 1. тачка 4), а по прибављеном мишљењу из члана 25. став 1. тачка 5) Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС", бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10), утврдило је категоризацију Војнотехничког гласника, за 2018. годину:

за област технолошки развој:
- на листи часописа за материјале и хемијске технологије:
категорија водећи научни часопис националног значаја (М51),
- на листи часописа за машинство:
категорија научни часопис националног значаја (М52),
- на листи часописа за електронику, телекомуникације и информационе технологије:
категорија научни часопис (М53),

за област основна истраживања:
- на листи часописа за математику, рачунарске науке и механику:
категорија научни часопис (М53).

Усвојене листе домаћих часописа за 2018. годину могу се видети на страници Категоризација часописа.
Детаљније информације могу се пронаћи и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Категоризација часописа извршена је према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је прописао Национални савет за научни и технолошки развој (Службени гласник РС, број 38/2008).
У складу са овим правилником и табелом о врсти и квантификацији индивидуалних научноистраживачких резултата (у саставу Правилника), објављени рад у Војнотехничком гласнику вреднује се са 2 бода (категорија М51), 1,5 бод (категорија М52) и 1 бод (категорија М53). 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас