Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило категоризацију Војнотехничког гласника за 2020. годину

18. 12. 2020

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, сагласно одлуци из члана 27. став 1. тачка 4), а по прибављеном мишљењу из члана 25. став 1. тачка 5) Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС", бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10), утврдило је 18. 12. 2020. године категоризацију Војнотехничког гласника, за 2020. годину:
за област основна истраживања:
- на листи часописа за математику, рачунарске науке и механику:
категорија национални часопис (М53),
за област технолошки развој:
- на листи часописа за електронику, телекомуникације и информационе технологије:
категорија истакнути национални часопис (М52),
- на листи часописа за машинство:
категорија истакнути национални часопис (М52),
- на листи часописа за материјале и хемијске технологије:
категорија истакнути национални часопис (М52).

Усвојене листе домаћих часописа за 2020. годину могу се видети на страници Категоризација часописа.
Детаљније информације могу се пронаћи и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Категоризација часописа извршена је према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је прописао Национални савет за научни и технолошки развој (Службени гласник РС, број 38/2008).
У складу са овим правилником и табелом о врсти и квантификацији индивидуалних научноистраживачких резултата (у саставу Правилника), објављени рад у Војнотехничком гласнику вреднује се са 2 бода (категорија М51), 1,5 бод (категорија М52) и 1 бод (категорија М53).

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr  es

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас