С А Д Р Ж А Ј

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Иван Гутман

Нова ограничења за Лапласову енергију 1-7

Александар Н. Шијко, Анатолиј М. Пављученко, Алексеј А. Обухов

Прорачун силе трења и топлотног утицаја млаза млазног

мотора на унутрашњу површину лансирне цеви 8-27

Драган С. Памучар, Лазар M. Савин

Вишекритеријумски BWM-COPRAS модел за избор оптималног

теренског возила за превоз путника 28-64

ПРЕГЛЕДНИ РАДОВИ

Срећко Р. Стопић, Бернд Г. Фридрих

Таложење силицијум-диоксида у хидрометалуршким процесима 65-78

Марјан А. Миленков, Влада С. Соколовић,

Владимир Р. Миловановић, Марија Д. Милић

Улога, значај и приступи изучавању логистике 79-106

СТРУЧНИ РАДОВИ

Хатиџа А. Бериша

Развој националне логистике у подршци Ратном ваздухопловству

Војске Србије ‒ дугорочне перспективе 107-130

ОПОЗИВИ

Редакција Војнотехничког гласника

ОПОЗИВ: Рмуш, В. 2017. Koнструкције квадратуре круга,

удвајања коцке и трисекције угла.

Војнотехнички гласник/Military Technical Courier, 65(3), стр.617-640 131-136

САВРЕМЕНО НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА 137-157

Милош М. Јевтић, Драган М. Вучковић

ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА 158-174

СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА 175-193

ИЗЈАВА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА О ЕТИЧКОМ ПОСТУПАЊУ 194-205

 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас