С А Д Р Ж А Ј

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ радови

Пум Кумам, Зоран Д. Митровић, Мирјана В. Павловић

Неке теореме о фиксној тачки у b2-метричким просторима 507-524

Вадим Л. Хајков

Анализа и синтеза силуета фронталних и бочних мета за гађање

помоћу графова 525-537

Мира Ј. Паскота, Санвила С. Рашковић,

Александра Ж. Перић-Попадић, Војислав Д. Ђурић,

Жикица М. Јовичић, Александар М. Перовић

Статистички приступ избору оптималних параметара у

дијагностици неких болести везивног ткива 538-560

Срећко Р. Стопић, Бернд Г. Фридрих

Растварање елемената ретких земаља из руда које садрже флуорокарбонатни минерал (трећи део) 561-572

Михаило Р. Мрдак

Механичка својства и металографска анализа плазма спреј

АПС ‒ Ni5.5теж.%Al5теж.%Мо превлаке 573-587

Славко Ј. Покорни

Поузданост и расположивост интернета ствари 588-600

Василиј Ј. Кожевников, Андреј В. Козирев,

Александар О. Коковин, Владислав С. Игумнов

Пражњење у наносекундама при атмосферском притиску од

неуниформне електроде (врх) према равној електроди 601-613

ПРЕГЛЕДНИ РАДОВИ

Слободан Б. Малбашић, Стефан В. Ђурић

Методологија за процену ризика: примена Бајесових мрежа

вероватноће у пројекту делаборације муниције 614-641

СТРУЧНИ РАДОВИ

Предраг М. Којадиновић

Савремена средства у противдиверзионој заштити 642-662

Дарко Д. Јанковић, Дарко М. Васиљевић,

Љубиша Д.Томић, Срђан Ј. Дувњак

Савремене снајперске пушке у опреми Војске Србије 663-688

САВРЕМЕНО НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА 689-704

Драган М. Вучковић

ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА 705-721

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас