С А Д Р Ж А Ј

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ радови

Срећко Р. Стопић, Бернд Г. Фридрих

Растварање елемената ретких земаља из руда које садрже флуорокарбонатни минерал (други део)           241-254

Михаило Р. Мрдак

Брзине честица праха у плазми на ниском притиску........................... 255-269

Вадим Л. Хајков

Анализа две групе дводимензионалних пешадијских мета као скупова основних геометријских фигура............................................ 270-287

Роман Вохоска, Јаромир Марес

Проблеми квантификације уштеде приликом набавке средстaва....... 288-306

Горан П. Шимић

Унапређење сервиса е-владе за напредну претрагу........................... 307-325

СТРУЧНИ РАДОВИ

Мирослав Д. Демић, Јасна Д. Глишовић

Прилог аналитичком израчунавању перформанси моторног возила са уграђеним хидрауличким трансформатором обртног момента..... 326-346

Рајко М. Терзић, Милосав Н. Мајсторовић

Концепт open data, његова примена и искуства.................................. 347-364

Лукаш Вогал, Мирослав Пецина

Теорија моделовања и ниво сложености модела............................... 365-373

Милан П. Еленков, Хатиџа А. Бериша, Игор И. Баришић

Изазови имплементације концепта флексибилног коришћења ваздушног простора у Републици Србији........................................... 374-402

Мирко А. Борисов, Радован В. Симић, Владимир М. Петровић, Богдан Б. Бојовић

Анализа промена капацитета копа „Гарајевац ‒ исток” применом ГИС технологије................................................................................. 403-430

Ненад В. Ковачевић, Горан М. Лазић, Игор З. Ђорђевић

Аутомати у наоружању оружаних снага НАТО земаља...................... 431-459

ПРИКАЗИ

Славко Ј. Покорни

8. међународни научно-стручни скуп из области одбрамбених технологија ОТЕХ 2018 (приказ зборника радова).............................. 460-468

САВРЕМЕНО НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА................................ 469-487

Драган М. Вучковић

ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА....................................................... 488-505

ОБАВЕШТЕЊА САРАДНИЦИМА И ЧИТАОЦИМА............................... 506-507

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас