ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК бр. 1

Година LXII, јануар – март 2014.


ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

  Михаило Р. Мрдак
Карактеризација алуминијум оксид 40% титанијум диоксид превлаке отпорне на хабање

  Дејан Р. Инђић, Зоран Т. Луковић, Спасоје Д. Мучибабић
Модел ангажовања јединица АБХ службе приликом хемијског удеса

  Ненад О. Весић, Душан Ј. Симјановић
Матрично заснован алгоритам за скривање текстова и обраду информација

  Марин М. Тадић, Нада М. Читаковић
Синтеза, дифракциони експерименти, трансмисиона електронска микроскопија и магнетне особине нанокомпозитног узорка α-Fе2О3/SiО2

  Ненад В. Мунић, Александар М. Ковачевић
Анализа и тумачење модела Фарадејевог кавеза за испитивање електромагнетске компатибилности

  Раде М. Павловић, Владимир С. Петровић
Сједињавање колор и монохроматских слика уз истицање ивица

  Митар Т. Јоцановић, Велибор В. Карановић, Андреа В. Иванишевић, Дарко М. Кнежевић
Отказ хидрауличког система чекића као последица контаминације чврстим честицама

  Леонид И. Гречихин
Крило затвореног типа за беспилотне летелице: позитивне и негативне особине

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ

  Милић Р. Милићевић, Марјан А. Миленков
Одређивање тежина критеријума применом рангирања

  Бојан Ж. Јанковић, Марија М. Јанковић
Процена функције расподеле привидне енергије активације за неизотермну редукцију нанопрахова оксида никла

КРАТКА САОПШТЕЊА

  Александр И. Голодяев
Нови вид високоексплозивних бомби огромне снаге

СТРУЧНИ ЧЛАНЦИ

  Мухамед Х. Пашић, Драгана Р. Ружић
Модернизација постројења - регулација брзине мотора компресора

ПРИКАЗИ

  Срећко Р. Стопић
Седма eвропска конференција о металургији ЕМС2013

САВРЕМЕНО НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА
Драган М. Вучковић, Младен Р. Тишма, Никола М. Остојић

ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА
ОБАВЕШТЕЊЕ САРАДНИЦИМА И ЧИТАОЦИМА
СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА
ИЗЈАВА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА О ЕТИЧКОМ ПОСТУПАЊУ

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас