ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК бр. 1

Година LXI, јануар – март 2013.


НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

Томислав Б. Шекара, Мирослав Р. Матаушек
Нове формуле подешавања PI регулатора за индустријске процесе са интегралним дејством

Милан М. Шуњеварић, Милорад Л. Поповић, Бранислав М. Тодоровић
Интеграција дигиталне радио-дифузне мреже мобилне телевизије и ћелијске мреже треће генерације

Паун Ј. Береш, Кристиан П. Береш
Хеуристички модел едукације и прототип система за даљинско активирање сирена у ванредним ситуацијама

Војислав Ј. Батинић
Динамички одзив планетарног преносника на спрежну параметарску побуду

Михаило Р. Мрдак
Карактеризација никал-графит заптивних превлака у систему са везном превлаком никал-алуминијум

Срећко Р. Стопић
Критични материјали у двадесет првом веку

СТРУЧНИ ЧЛАНЦИ

Александар Ж. Дреновац, Братислав Ж. Дреновац, Душан М. Дреновац
Контролне карте као средство статистичке контроле квалитета

Милорад С. Маркагић
Форензика мобилних уређаја

Ратомир Ђ. Ђокић, Милорад С. Маркагић
Форензика рачунарских мрежа

Обрад Т. Чабаркапа, Далибор П. Петровић, Марина С. Дуњић
Услови патентибилности за заштиту проналазака

Слободан Н. Ступар, Александар М. Симоновић, Зоран Љ. Филиповић, Мирослав М. Јовановић
Унапређење система образовања студената ваздухопловства Војне академије применом авиона лабораторије

Игор Ј. Еплер
Модели управљања одржавањем техничких система

Зоран К. Чегањац, Ђорђе Михаиловић, Јелена М. Костадиновић
Перцепција људске грешке у интегралном систему управљања комуналним отпадом

Дејан Р. Инђић, Мирослав Р. Терзић, Негован Д. Иванковић
Информациони системи у управљању ризицима у животној средини

Драгана Н. Петровић, Бранко Н. Ђедовић, Никола Ч. Петровић
Методолошки поступак вредновања пројеката применом cost – benefit анализе

Андреја Самчовић
Безбедносни аспекти cloud computing окружења у могућим војним применама

ПРИКАЗИ

Славко Ј. Покорни
15. међународна конференција ICDQM-2012 (приказ зборника радова)

Владо П. Ђурковић
5. интернационалнa конференцијa ОТЕХ 2012 - одбрамбене технологије (приказ зборника радова)

САВРЕМЕНО НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА
ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА
СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА
ИЗЈАВА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА О ЕТИЧКОМ ПОСТУПАЊУ


 


Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас