ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК бр. 4
Година LIX, октобар – децембар 2011.
НАУЧНИ ЧЛАНЦИ
1 – Покорни Ј. Славко, Остојић Ђ. Душан, Бркић М. Драгољуб
Процена поузданости и расположивости комуникационе мреже методом симулације (на енглеском)
2 – Евсеев Сергеј Петрович (Евсеев Сергей Петрович), Дорохов Александр Васиљевич  (Дорохов Александр Васильевич), Корољ Олга Григориевна (Король Ольга Григорьевна)
Механизми заштите информација у компјутерским мрежама и системима (на руском)
(Механизмы и протоколы защиты информации в компьютерных сетях и системах) 
3 – Памучар С. Драган
FUZZY-DEA модел за мерење ефиканости квалитета транспортне услуге (на енглеском)
4 – Владисављевић Т. Горан
Емулговање применом микропорозних мембрана (на енглеском)
5 – Продановић М. Радивоје, Гавровић-Јанкуловић Ђ. Марија, Ковачевић Н. Гордана, Блажић Б. Марија, Продановић Л. Оливера, Остафе В. Ралуца
Нанобиокатализатори за биогоривне ћелије и биосензорне системе (на енглеском)
6 – Илић М. Славиша, Андрејић Д. Марко
Анализа ефикасности могућих модела опслуживања на пумпним станицама применом теорије масовног опслуживања
7 – Ђурковић В. Соња
Разрада технолошког поступка при уградњи и опремању инструмената у ваздухоплову
8 – Перић Р. Сретен
Резултати експерименталних испитивања триболошких карактеристика уља из мотора и мењача возила 
9 – Христов П. Небојша, Савић Р. Слободан
Моделовање двофазног струјања у цевима оруђа са комбинованим пуњењем
СТРУЧНИ ЧЛАНЦИ
10 –  Виличић М. Александар,  Јездимировић Б. Мирко
Симулација утицаја додатне редне индуктивности на сервопогон са ДЦ мотором
11 – Соколовић С. Влада, Павловић Р. Славиша, Јанковић Д. Дарко
Анализа модела одржавања ваздухоплова
12 – Палигорић Л. Анастас
Анализа концепције решења артиљеријских оруђа фамилије „НОРА“
13 – Јовичић С. Стеван, Мићовић М. Александар
Примена интегрисаних система за оцену стања сложених  структура 
14 – Борисов А. Мирко, Банковић Д. Радоје
Виртуелни   атласи  света
15 – Радојчић М. Стеван
Редукција геодетских мерења на референтни елипсоид
16 – Стопић Р. Срећко 
Шеста Европска конференција о металургији EMC2011 (приказ зборника радова)
17 – Покорни Ј. Славко
10. међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ - Јахорина 2011 (приказ зборника радова)
САВРЕМЕНО НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА

ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас