ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК бр. 1
Година LIX, јануар – март 2011.
 
НАУЧНИ ЧЛАНЦИ
1 – Андрејић Д. Марко, Радосављевић Р. Владан, Арсић Н. Славиша
Логистичко образовање и обучавање нелогистичког особља
2 – Ђорђевић Љ. Мирослав
Утицај цеви топа тенка на дијаграм зрачења монопол антене
3 – Радоњић М. Војкан, Гаћеша Н. Небојша
Утицај средине на простирање електромагнетних таласа код дигиталних радио-релејних уређаја GRC 408E
4 – Борисов А. Мирко, Банковић Д. Радоје, Дробњак М. Синиша
Евалуација морфометријских карактеристика земљишта при изради карте тенкопроходности
СТРУЧНИ ЧЛАНЦИ
5 – Соколовић С. Влада
Анализа аквизиције сигнала у софтверском GPS пријемнику
6 – Јевтовић В. Милојко, Павловић З. Бобан
Тополошка анализа телекомуникационих мрежа
7 – Терзић Р. Мирослав
Предлог ad hoc рачунарске мреже Катедре војних електронских система ВА применом bluetooth технологије
8 – Пејановић Ј. Милош
Развој информационих система у интернет окружењу коришћењем софтверских компоненти са посебним освртом на примену у војној организацији
9 – Покорни Ј. Славко
13. Међународна конференција ICDQM 2010
10 - Гаћеша Н. Небојша, Радоњић М. Војкан
XXXVII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2010
САВРЕМЕНО НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА
ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА
СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас