Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije objavilo kategorizaciju Vojnotehničkog glasnika za 2011. godinu

27. 07. 2011

Ministarstvo prosvete i nauke  Republike Srbije, saglasno odluci iz člana 27. stav 1. tačka 4), a po pribavljenom mišljenju iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), utvrdilo je kategorizaciju Vojnotehničkog glasnika, za 2011. godinu:

za oblast osnovna istraživanja:

  • na listi časopisa za matematiku, računarske nauke i mehaniku: kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52),
  • na listi časopisa za geonauke i astronomiju: kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52),
za oblast tehnološki razvoj:
  • na listi časopisa za elektroniku i telekomunikacije: kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52),
  • na listi časopisa za mašinstvo: kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52),
  • na listi časopisa za materijale i hemijske tehnologije: kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52),
  • na listi časopisa za industrijski softver i informatiku: kategorija naučni časopis (M53).
Kategorizacija časopisa izvršena je prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, koji je propisao Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj (Službeni glasnik RS, broj 38/2008).
Detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu Ministarstva za nauku: http://www.nauka.gov.rs/cir/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=37
U skladu sa ovim pravilnikom i tabelom o vrsti i kvantifikaciji individualnih naučnoistraživačkih rezultata (u sastavu Pravilnika), objavljeni rad u Vojnotehničkom glasniku vrednuje se sa 1,5 bod (kategorija M52) i 1 bod (kategorija M53). 
 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas