POZIV NA PRETPLATU ZA ŠTAMPANO IZDANJE
 
MEDIJA CENTAR „ODBRANA“
Braće Jugovića 19, 11000 Beograd
Telefon: (011) 3201-995, vojni 23-995
Telefaks: (011) 3241-009
Tekući račun: 840-312849-56
PIB: 102116082
Broj potvrde o evidentiranju za PDV: 135328814
 
 
POZIV NA PRETPLATU ZA ŠTAMPANO IZDANJE ZA 2014. GODINU
 
Pretplaćujemo se na časopis:                                                       br. primeraka
 
1. „Vojnotehnički glasnik“
Godišnja pretplata 1.200,00 dinara
Prilikom uplate pozvati se na broj: 54                                             ...............
 
2. „Novi glasnik“
Godišnja pretplata 1.800,00 dinara
Prilikom uplate pozvati se na broj: 53                                             ...............
 
3. „Vojno delo“
Godišnja pretplata 1.400,00 dinara
Prilikom uplate pozvati se na broj: 51                                             ...............
 
Pretplatne cene važe do 31. 12. 2014. godine.
 
Broj primeraka izdanja koja se naručuju upisati u narudžbenicu, a primerak narudžbenice sa dokazom o izvršenoj uplati na gore navedeni tekući račun poslati na gore navedenu adresu.
 
Kupac ...................................................... tel.: ............……………. 
Mesto ....................................................... 
Ulica ......................................................... br. …….....
 
 
 
Potpis naručioca
 

M. P                . ............................................. 

Obrazac preuzeti OVDE 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas