Registracija za dobijanje ORCID identifikacione šifre

Autori koji predaju članak za objavljivanje u Vojnotehničkom glasniku treba da se registruju u registar ORCID (Open Researcher and Contributor ID), na stranici https://orcid.org/register. Dobijenu ORCID identifikacionu šifru upisuju u rubriku Afilijacija autora na Obrascu za pisanje članka.

UPUTSTVO ZA REGISTRACIJU I AŽURIRANJE ORCID IDENTIFIKATORA

Kao istraživači i ljudi od nauke, autori se suočavaju sa situacijama u kojima je potrebno da svoje istraživačke aktivnosti jasno odvoje od aktivnosti drugih autora čija su imena slična njihovim. Potrebno je da se predmeti njihovih istraživanja (poput skupova podataka, opreme, članaka, vesti u medijima, citata, eksperimenata, patenata i dnevnika) lako i brzo povežu s njihovim imenima. Pošto sarađuju u okviru različitih disciplina, institucija i država, autori nužno dolaze u dodir s velikim brojem najraznovrsnijih sistema za pretraživanje informacija. Unošenje podataka uvek ispočetka može da oduzima i vreme i strpljenje.
ORCID je neprofitni registar s otvorenim pristupom koji formira i čuva jedinstvene identifikacione šifre istraživača i istovremeno ih transparentno povezuje s istraživačkim aktivnostima i rezultatima. Jedinstven je jer ga ne zaustavljaju granice disciplina, istraživačkih sektora i država. To je centar koji okuplja istraživače i istraživanja pomoću ORCID identifikacionih šifri u ključnim oblastima, kao što su održavanje istraživačkog profila, podnošenje rukopisa za objavljivanje ili aplikacije za stipendije i patente.
Dvostruka funkcija ORCID-a obuhvata: (1) registar koji obezbeđuje jedinstvenu identifikacionu šifru i evidentira aktivnosti i (2) pristupne programe koji podržavaju komunikaciju između sistema i obezbeđuju potvrdu autentičnosti.
Registar ORCID-a je besplatan za pojedince koji mogu da dobiju svoju ORCID šifru, vode svoju evidenciju aktivnosti i pretražuju podatke o drugima u registru. Organizacije mogu da postanu članovi i povežu svoje evidencije s ORCID identifikacionim šiframa, ažuriraju evidenciju ORCID-a, primaju najnovije informacije od ORCID-a, kao i da prijave svoje zaposlene i studente za dobijanje ORCID identifikacionih šifri.
ORCID zapisi sadrže podatke koji ne ugrožavaju privatnost, kao što su ime, imejl adresa, organizacija i istraživačke aktivnosti. ORCID izlazi u susret osnovnim potrebama pojedinaca koje se odnose na način postupanja s njihovim podacima i nudi alate za obezbeđivanje privatnosti. Takođe, preduzima mere za zaštitu podataka u skladu s principima zaštite privatnosti na osnovu Safe Harbor Principles Ministarstva trgovine SAD.

Uredništvo Vojnotehničkog glasnika obavezuje se na primenu sledećeg minimuma aktivnosti pri prikupljanju ORCID identifikacionih šifri kako bi obezbedilo efikasnost i automatizam postupka, kao i da bi pomoglo autorima u što većoj meri:

1. Zahtev. ORCID identifikacione šifre potrebne su autorima objavljenih radova, imajući u vidu da prikupljanje ovih šifara treba da bude omogućeno kao opcija za sve autore i to tokom procesa podnošenja rukopisa za objavljivanje.
2. Prikupljanje. Prikupljanje ORCID identifikacionih šifri odvija se putem pristupnih programa za potvrdu autentičnosti ORCID-a, što znači da autori ne moraju da ukucavaju niti da traže svoje identifikacione šifre.
3. Automatsko ažuriranje. Crossref DOI metapodaci izdavača ažuriraju se unošenjem ORCID identifikacionih šifara autora, čime se omogućava automatsko ažuriranje u Crossref sistemu. Metapodaci o elektronskim dokumentima autora uključuju i podatak o tome da li su identifikacione šifre prikupljene putem pristupnog programa za potvrdu autentičnosti.
4. Objavljivanje. ORCID identifikacione šifre autora/koautora deo su metapodataka određenog članka, bar u njegovom elektronskom obliku, a u idealnom slučaju i u štampanom obliku. Logo ORCID identifikacione šifre trebalo bi da bude naznačen pored imena autora u elektronskom obliku članka, kao i u metapodacima. Autorovo ime trebalo bi da bude povezano putem hiperlinka s odgovarajućom ORCID identifikacionom šifrom direktno ili preko početne stranice.

Više informacija o ORCID-u može se pročitati na stranici http://orcid.org

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas