65 GODINA „VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA” – IZJAVA ZAHVALNOSTI

„Vojnotehnički glasnik”, naučni časopis Ministarstva odbrane Republike Srbije, u 2017. godini obeležava šezdeset petu godišnjicu svog redovnog i neprekidnog izlaženja.
Časopis je osnovan Naredbom načelnika Generalštaba JNA od 27. avgusta 1952. godine, kao nastavljač tradicije pet dotadašnjih časopisa rodova i službi: Artiljerijskog, Tenkovskog i Vojno-inžinjerijskog glasnika, Glasnikа inžinjerije i hemijskih jedinica JA, Glasnika veze i Pozadine i snabdevanja JA, koji su izlazili u periodu od 1947. do 1952. godine, i objavljivali sadržaje iz taktike i tehnike. Osnivačkim aktom definisani su i osnovni zadaci „Vojnotehničkog glasnika”: „da razmatra i proučava pitanja u vezi sa naoružanjem, tehničkom i ostalom materijalnom opremom rodova i službi u pogledu poznavanja, rukovanja, upotrebe, dejstava, čuvanja, otklanjanja neispravnosti i usavršavanja materijala, kao i da rasvetljava tehnička pitanja organizacije, ratna iskustva pozadinskih službi i vojnog saobraćaja i evakuacije.” Naredbom načelnika Generalštaba JNA od 16. decembra 1952. godine formiran je i prvi uređivački odbor „koji u direktivnom smislu rukovodi uređivanjem časopisa”, a prvi broj „Vojnotehničkog glasnika” izašao je iz štampe u januaru 1953. godine.
„Vojnotehnički glasnik” nastavlja i tradiciju izuzetnih publikacija vojnotehničkog karaktera koje su izlazile u našim ranijim državama (Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji): Artilerisko-inžinjerski glasnik (1905–1906), Artiljeriski glasnik (1926–1932), Pešadisko-artileriski glasnik (1933–1941), Inžinjerijski glasnik (1929–1940), Vazduhoplovni glasnik (1927–1941) i Mornarički glasnik (1933–1940). Ovi časopisi su svojim stručnim profilom i kvalitetom nesumnjivo utrli put i današnjem „Vojnotehničkom glasniku”.
Povodom 60. godišnjice izlaženja časopisa koja je obeležena 2012. godine naveli smo najznačajnije rezultate u njegovoj uređivačkoj politici koji su ostvareni od osnivanja do 2012. godine.
Ovom prilikom ističemo nekoliko važnih dostignuća ostvarenih u periodu od 2012. do 2016. godine.
Vojnotehnički glasnik je od 7. jula 2014. godine indeksiran i vidljiv u direktoriju naučnih resursa sa otvorenim pristupom ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources). Servis ROAD održava ISSN međunarodni centar uz podršku Sektora za komunikacije i informisanje UNESCO.
Takođe, časopis je od 23. jula 2014. godine indeksiran, referisan i dostupan i u direktoriju časopisa otvorenog pristupa DOAJ (Directory of Open Access Journals) koji indeksira i obezbeđuje pristup kvalitetnim i recenziranim naučnim časopisima otvorenog pristupa. Direktorij DOAJ je, 20. jula 2016. godine, „Vojnotehničkom glasniku” dodelio oznaku „Seal” (pečat), koja se dodeljuje već prethodno indeksiranim časopisima u njihovoj osnovnoj bazi (u skladu sa standardnim kriterijumima), a koji se dodatno pridržavaju izuzetno visokih nivoa izdavačkih standarda i najbolje izdavačke prakse (Best Practice), što predstavlja priznanje tim naporima. Tako je „Vojnotehnički glasnik” postao prvi časopis iz Republike Srbije kojem je DOAJ dodelio ovu prestižnu oznaku.
Od 18. februara 2015. godine časopis je indeksiran u ruskoj Naučnoj elektronskoj biblioteci (eLIBRARY.RU) i Ruskom indeksu naučnog citiranja (RINC) kao prvi naučni časopis iz Republike Srbije.
Dana 27. novembra 2015. godine časopis je postao član Udruženja izdavača naučnih publikacija otvorenog pristupa – OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).
Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) je i u ovogodišnjem Bibliometrijskom izveštaju, kao i u izveštajima za 2012, 2013. i 2014. godinu dodelio „Vojnotehničkom glasniku” oznaku „kk (kontrola kvaliteta posredstvom CEON Asistenta)” koja označava kontrolisani kvalitet časopisa u sistemu evaluacije. „Vojnotehnički glasnik” je jedan od prvih časopisa u Srpskom citatnom indeksu koji je dobio ovu oznaku.

Povodom ovogodišnjeg jubileja redakcija upućuje izjavu zahvalnosti licima i ustanovama koji su svojim zalaganjem, angažovanjem i pruženom pomoći doprineli održanju i napretku časopisa u proteklom periodu. Posebno se zahvaljujemo za veliku podršku koju su nam, u dostizanju kriterijuma za podizanje kvaliteta uređivačkog rada i prepoznatljivost časopisa, pružili kolege i saradnici:

– Nikola Stanić, CEON – Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (Srpski citatni indeks),
– Ema Mandič (Эmma Mandыč), Viktor Gluhov, Evgenija Šepeljova (Evgeniя Šepelёva), eLIBRARY.RU – Naučna эlektronska biblioteka (RINC - Ruski indeks naučnog citiranja),
– Anastazija Nesterova (Anastasiя Nesterova), Izdavač „Lan“ – Elektronski bibliotekarski sistem,
– Julija Maljsagova (Юliя Malьsagova), CyberLeninka – Naučna elektronska biblioteka otvorenog pristupa,
– Sonja Brage (Sonja Brage), DOAJ – Direktorij časopisa otvorenog pristupa (DOAJ - Directory of Open Access Journals),
– Kler Redhed (Claire Redhead), OASPA – Udruženje izdavača naučnih publikacija otvorenog pristupa (OASPA – Open Access Scholarly Publishers Association).
– Slavko Pokorni i Stojan Radenović, članovi Uređivačkog odbora i recenzenti Vojnotehničkog glasnika,
– Dobrila Miletić, lektor za srpski jezik,
– Jasna Višnjić (prevodilac i lektor za engleski jezik), Karina Avagjan (prevodilac i lektor za ruski jezik), Dragan Vučković (prevodilac i lektor za francuski jezik),
– Danijela Protić, Generalštab Vojske Srbije – Centar za primenjenu matematiku i elektroniku,
– Ivica Ocokoljić, Generalštab Vojske Srbije – Centar za komandno-informacione sisteme.

Redakcija se, takođe, zahvaljuje svim autorima koji su ukazali poverenje „Vojnotehničkom glasniku”, kao i prethodnim urednicima, te angažovanim recenzentima i članovima uređivačkih odbora, čiji dugogodišnji požrtvovani rad obavezuje sadašnje i buduće članove redakcije da istrajno rade na daljem unapređenju časopisa, posebno na povećanju bibliometrijskog kvaliteta i uticajnosti u srpskoj i međunarodnoj akademskoj zajednici.

Urednik
Nebojša N. Gaćeša

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr  es

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas