VOJNOTEHNIČKI GLASNIK / MILITARY TECHNICAL COURIER, ISSN 0042-8469, e-ISSN 2217-4753, UDK 623+355/359, DOI: 10.5937/VojnotehnickiGlasnik; https://doi.org/10.5937/VojnotehnickiGlasnik, jeste multidisciplinarni naučni časopis Ministarstva odbrane Republike Srbije, koji objavljuje naučne i stručne članke, kao i tehničke informacije o savremenim sistemima naoružanja i savremenim vojnim tehnologijama. Časopis prati jedinstvenu intervidovsku tehničku podršku Vojske na principu logističke sistemske podrške, oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, kao i proizvodnju i upotrebu sredstava naoružanja i vojne opreme, te ostala teorijska i praktična dostignuća koja doprinose usavršavanju svih pripadnika srpske, regionalne i međunarodne akademske zajednice, a posebno pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vojnotehnički glasnik omogućava OTVORENI PRISTUP (OPEN ACCESS) i primenjuje Creative Commons (CC BY) odredbe o autorskim pravima. Ovo je časopis otvorenog tipa što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisnicima i njihovim ustanovama. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u celokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu s definicijom otvorenog pristupa po BOAI.

Kategorizaciju Vojnotehničkog glasnika utvrđuje Ministarstvo nauke Republike Srbije, saglasno odluci iz člana 27. stav 1. tačka 4), a po pribavljenom mišljenju iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), na godišnjem nivou. Kategorizacija časopisa vrši se prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, koji je propisao Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoju (Službeni glasnik RS, broj 38/2008). Detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu Ministarstva za nauku.

Kategorizacija Vojnotehničkog glasnika, po godinama, može se videti na stranici sajta Kategorizacija časopisa.
Detaljnije informacije o kategorizaciji mogu se takođe pronaći na sajtu Ministarstva nauke.
Podaci o kategorizaciji mogu se pratiti i na sajtu KOBSON-a (Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku).

Časopis se prati u kontekstu Srpskog citatnog indeksa – SCIndeks (baza podataka domaćih naučnih časopisa) i Ruskog indeksa naučnog citiranja (RINC). Podvrgnut je stalnom vrednovanju (monitoringu) u zavisnosti od uticajnosti (impakta) u samim bazama i, posredno, u međunarodnim (Clarivate Analytics) citatnim indeksima.
Detalji o indeksiranju časopisa mogu se videti na stranici sajta Indeksiranje časopisa.

Časopis izlazi tromesečno.
Informacije o Vojnotehničkom glasniku dostupne su i na internet stranicama časopisa u Srpskom citatnom indeksu:
info, portret, uređivačka politika, uredništvo, upravljanje kvalitetom časopisa, podrška kvalitetu radova, bibliometrijski učinak.
Prvi štampani broj Vojnotehničkog glasnika objavljen je 1. 1. 1953. godine, na osnovu naredbe o formiranju i izlaženju, pov. br. 9 načelnika Generalštaba JNA, od 27. 8. 1952. godine, kao i naredbe o formiranju uređivačkog odbora, pov. br. 11. načelnika Generalštaba JNA, od 16. 12. 1952. godine. 

Vojnotehničkom glasniku prethodilo je pet časopisa rodova i službi – “Artiljeriski glasnik”, “Tenkovski glasnik”, “Vojno-inžinjeriski glasnik”, “Glasnik veza Jugoslovenske armije” i “Pozadina i snabdevanje Jugoslovenske armije”.

  

Ovi časopisi izlazili su od 1947. godine do kraja 1952. godine, kada je donesena naredba o izdavanju Vojnotehničkog glasnika.

Vojnotehnički glasnik će se sa posebnim pijetetom sećati i publikacija vojnotehničkog karaktera koje su izlazile u našoj zemlji (Kraljevini Srbiji, Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslaviji) i pre 1945. godine, a koje predstavljaju temelje srpske vojnotehnološke misli: Artilerisko-inžinjerski glasnik (1905-1906), Artiljeriski glasnik (1926–1932), Pešadisko-artileriski glasnik (1933–1941), Inžinjerijski glasnik (1929–1940), Vazduhoplovni glasnik (1927–1941), Mornarički glasnik (1933–1940). Ovi časopisi su svojim stručnim profilom i kvalitetom nesumnjivo utrli put i današnjem Vojnotehničkom glasniku.

 

Za razliku od časopisa rodova i službi, Vojnotehnički glasnik počeo je da izlazi, kao mesečni časopis, na oko 1000 stranica godišnje.

Njegove rubrike bile su: tehnika, tehnička služba, inžinjerijska tehnika, tehnika veza, saobraćaj, nastava, organizacija i služba pozadine, intendantura, sanitet, veterina… Posebnu celinu u časopisu činile su naučne i tehničke novosti i zanimljivosti, kao i prilozi iz inostranih armija.
Uredništvo Vojnotehničkog glasnika je od 1953. do 1956. godine priređivalo poseban prilog pod nazivom Vojno-ekonomski pregled, u kojem su objavljivani članci iz oblasti intendantske i finansijske službe. Nakon toga, Vojnoekonomski pregled izlazi kao samostalan časopis od 1957. do 1979. godine, da bi promenio naziv u Pozadina, časopis koji je izlazio od 1980. do 1992. godine.

U periodu 1958-1973. Vojnotehnički glasnik se prilagođavao promenama u armiji, vidovima, rodovima i službama. Tako nastaju nove rubrike koje su obuhvatale različite oblasti, kao što su: geodezija, mototehnika, municija, remont, pogonski materijali, raketna tehnika, nomenklatura, zaštitna sredstva, zaštita od korozije, protivpožarna sredstva, tehnička unapređenja, naoružanje, minsko-eksplozivna sredstva i dr. Često se pojavljuju i prilozi uz časopis koji obuhvataju razne specijalnosti.

Povodom 25. godišnjice osnivanja, Ukazom predsednika SFRJ br. 157, od 12. 12. 1977. godine, za izvanredne rezultate postignute u ostvarivanju zadataka od posebnog značaja za narodnu odbranu, Vojnotehnički glasnik odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa velikom zvezdom:

U narednom periodu došlo je do daljeg unapređenja položaja i kvaliteta časopisa. Zahvaljujući uređivačkoj politici, programska koncepcija i orijentacija stalno su usavršavane, tako da je Vojnotehnički glasnik izrastao u naučni i stručni časopis koji je izuzetno cenjen ne samo u vojnoj sredini, već i kod nastavnih i naučnih institucija u zemlji.

Usledili su i značajni jubileji – 1992. obeleženo je 40 godina od izlaska prvog broja. Zanimljive su brojke koje govore o tom periodu: do tada je štampano 360 brojeva na 35.650 stranica, objavljeno je 4.280 naučnih i stručnih autorskih radova, čitaocima je prezentirano 2.450 prikaza iz inostranih časopisa iz oblasti nauke i tehnike i 3.300 prikaza tehničkih novosti i zanimljivosti.

Vojnotehnički glasnik je početkom devedesetih godina realizovao svoju transformaciju u okviru transformacije Jugoslovenske narodne armije u Vojsku Jugoslavije. U tom periodu ojačana je njegova intervidovska struktura novim prilozima i saradnicima iz mornaričkotehničke i vazduhoplovnotehničke službe.

Na osnovu mišljenja Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, broj 413-00-1201/2001-01 od 12. 9. 2001. godine, časopis Vojnotehnički glasnik predstavlja publikaciju od posebnog interesa za nauku.

Pedeseta godišnjica izlaženja obeležena je 2002. godine. Do tada je objavljeno 415 brojeva na 42.400 stranica, na kojima je prezentirano 4.800 naučnih i stručnih radova. Pored toga, objavljeno je 2.840 prikaza iz inostranih časopisa i 3.780 tehničkih novosti i zanimljivosti. Povodom ovog jubileja, predsednik Savezne Republike Jugoslavije doneo je Ukaz o odlikovanju (broj 1/2-01-0004/2002-38, od 4. 11. 2002. godine), kojim je Vojnotehnički glasnik odlikovan Ordenom Vojske Jugoslavije trećeg stepena, za doprinos na stručnom i naučnom osavremenjivanju Vojske Jugoslavije.

Prvo elektronsko izdanje Vojnotehničkog glasnika na Internetu objavljeno je 1. 1. 2011. godine.

Povodom 60 godina od osnivanja, neprekidnog i redovnog izlaženja, naredbom ministra odbrane, broj 12-15, od 08. avgusta 2012. godine, Ministarstvo odbrane Republike Srbije dodelilo je Vojnotehničkom glasniku Vojnu spomen-medalju za izuzetan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije.

Tokom proteklih decenija nemerljiv doprinos razvoju i afirmaciji Vojnotehničkog glasnika dali su uređivački odbori (izdavački saveti), te glavni i odgovorni urednici. Zahvalni smo na njihovom radu kojim su doprinosili da se programska koncepcija, sadržaj i kvalitet časopisa stalno unapređuje i usklađuje sa aktuelnim potrebama.

Za Vojnotehnički glasnik oduvek je posebno važna saradnja sa civilnim i tehničkim fakultetima i institucijama Republike Srbije i iz inostranstva. Doprinos njihovih članova, kako učešćem u radu Uređivačkog odbora, tako i kvalitetnim recenzijama članaka, od suštinskog je značaja.

Vojnotehnički glasnik danas nije samo institucionalni resurs, koji se u sistemu odbrane razvija od 1953. godine, već je postao i svojevrsni brend od nacionalnog značaja.

Vojnotehnički glasnik predstavlja jedinstven i kompetentan časopis, na nacionalnom nivou, u kojem je moguće publikovati i verifikovati naučne i stručne članke, posebno pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji tako imaju mogućnost da kvantifikuju individualne naučnoistraživačke rezultate.

Poštujući smernice Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, otvaraju se mogućnosti za integrisanje časopisa i u međunarodno okruženje, što će doprineti ostvarenju svetskih standarda.

Vojnotehnički glasnik će i ubuduće nastojati da predstavlja naučni potencijal Vojske Srbije i Ministarstva odbrane Republike Srbije i afirmiše napore institucija i pojedinaca usmerene na rešavanje realnih problema i unapređivanje svih celina i područja iz oblasti vojnotehničkih nauka.

Dosadašnji glavni i odgovorni urednici Vojnotehničkog glasnika:

1. pukovnik Dobrivoje Avramović (broj 1/1953 i od broja 7/1960 do 9/1960),
2. pukovnik Vojislav M. Ilić (od broja 2/1953 do 6/1960),
3. pukovnik Zdravko Verbić (od broja 10/1960 do 5/1966),
4. pukovnik Slavko Čolić (od broja 6/1966 do 7/1968),
5. pukovnik Radisav Brajović (od broja 8/1968 do 6/1973),
6. pukovnik Stanimir Ćirić (od broja 1/1974 do 3/1974),
7. potpukovnik Nikola Zorić (od broja 4/1974 do 3/1978),
8. pukovnik Miroslav Ćojbašić (od broja 4/1978 do 6/1989 i od broja 3-4/1994 do 2/2000),
9. pukovnik Tomislav Štulić (od broja 1/1990 do 6/1991),
10. pukovnik mr Živojin Grujić (od broja 1/1992 do 6/1993),
11. potpukovnik Vladimir Ristić (od broja 1/1994 do 2/1994),
12. pukovnik Stevan Josifović (od broja 3/2000 do 1/2007),
13. potpukovnik mr Nebojša Gaćeša (od broja 2/2007).

Dosadašnji urednici u redakciji Vojnotehničkog glasnika:

Sergej Altuhov, Anto Bašić, Nikodim Brčerović, Petar Vojnović, Dušan Đurović,                   Vojislav Jorgaćijević, Todor Knežević, Milan Kontić, Rado Lacković, Jovan Milošević,       Aleksandar Maksimović, Milan Pavković, Ilija Petrović, Savo Radivojević, Juraj Radonja,         Martin Rosandić, Milenko Stajin, Momčilo Stojićević, Milija Torbica, Vladimir Ćeranić,       Vladimir Udovčić, Branislav Cvetković i drugi.
 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas