Redakcija Vojnotehničkog glasnika poziva sadašnje recenzente, koji su trenutno registrovani u sistemu elektronskog uređivanja ASISTENT, kao i sve druge naučne radnike koji su zainteresovani da budu recenzenti Vojnotehničkog glasnika, da se registruju u Publons, prema uputstvu na stranici Poziv i uputstvo recenzentima za registraciju u Publons-u.

SPISAK RECENZENATA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA

Ime, srednje slovo i prezime

Oblast kompetencije (naučnog interesovanja)

ORCID iD

Publons identifier

Marko D. Andrejić

logistika

https://orcid.org/0000-0002-6753-9786

https://publons.com/a/1597995

Milenko S. Andrić

digitalna obrada signala, prepoznavanje oblika i klasifikacija, signali i sistemi, stohastički procesi u telekomunikacijama i radarskim sistemima, vremensko-frekvencijska obrada signala, fazi logički sistemi

https://orcid.org/0000-0001-9038-0876

https://publons.com/a/1615557

Miloš Ž. Arsić

logistički menadžment

https://orcid.org/0000-0001-7853-0819

https://publons.com/a/1604531

Saša T. Bakrač

zaštita životne sredine, procena ekoloških rizika, ekomenadžment

https://orcid.org/0000-0003-0211-3765

https://publons.com/a/1597282

Vojislav J. Batinić

opšte mašinske konstrukcije

https://orcid.org/0000-0001-6786-7846

https://publons.com/a/1643029

Dragana Bečejski-Vujaklija

poslovni informacioni sistemi, poslovna inteligencija, ERP, IT menadžment

https://orcid.org/0000-0002-9615-3620

https://publons.com/a/1623502

Stevan M. Berber

telekomunikacije, bežične komunikacije, CDMA, OFDM sistemi, senzorske mreže, računarski sistemi u realnom vremenu, obrada stohastičkih signala

https://orcid.org/0000-0002-2432-3088

https://publons.com/a/1610900

Boban P. Bondžulić

digitalna obrada slike, digitalna obrada signalai njene primene, sjedinjavanje slika, procena kvaliteta slike i video signala

https://orcid.org/0000-0002-8850-9842

https://publons.com/a/1603131

Mirko A. Borisov

geodetsko inženjerstvo, geomatika, geografski informacioni sistemi, digitalni modeli terena, kartografija, geodezija, multtimedijalna kartografija, veb kartografija

https://orcid.org/0000-0002-7234-6372

https://publons.com/a/1613254

Darko I. Božanić

višekriterijumsko odlučivanje, menadžment u odbrani

https://orcid.org/0000-0002-9657-0889

https://publons.com/a/1524010

Uglješa S. Bugarić

operaciona istraživanja,

masovno opsluživanje, terotehnologija-održavanje,

transportni

i skladišni sistemi

https://orcid.org/0000-0003-2459-2656

https://publons.com/a/1596666

Obrad T. Čabarkapa

industrijska svojina, zaštita intelektualne i industrijske svojine, patentna zaštita, upravljanje projektima, mašinstvo, naoružanje, projekt menađžment

https://orcid.org/0000-0002-3949-8227

https://publons.com/a/1600393

Nada M. Čitaković

fizika

https://orcid.org/0000-0003-2813-2323

https://publons.com/a/1601584

Goran D. Dikić

sistemi automatskog upravljanja, praćenje ciljeva, sistemi vođenja i upravljanja raketa

https://orcid.org/0000-0002-0858-1415

https://publons.com/a/1634756

Snežana M. Dragićević

energetska efikasnost, mašinstvo, solarna energija, termoinženjering

https://orcid.org/0000-0002-6244-0111

https://publons.com/a/1604121

Čedomir V. Duboka

motori, motorna vozila

https://orcid.org/0000-0003-2944-2278

https://publons.com/a/1627827

Boban D. Đorović

procesi i metode u saobraćaju i transportu, transportne mreže, organizacija transporta

https://orcid.org/0000-0001-8133-2389

https://publons.com/a/1633020

Vlado P. Đurković

primenjena mehanika krutog i deformabilnog tela

https://orcid.org/0000-0002-5064-4117

https://publons.com/a/1622194

Željko M. Đurović

obrada signala, upravljanje sistemima, prepoznavanje oblika

https://orcid.org/0000-0002-6076-442X

/

Ljubomir J Gigović

geografija, geografski informacioni sistem, geoprostorna analiza

https://orcid.org/0000-0002-8388-3624

https://publons.com/a/1418283

Miro J.Govedarica

geoinformatika

https://orcid.org/0000-0003-1698-0800

https://publons.com/a/1539597

Vadim L. Hajkov

unutrašnja i spoljna balistika, računarska matematika

https: //orcid.org/0000-0003-1433-3562

https://publons.com/a/1655562

Damir D. Jerković

naoružanje, numerička analiza, CFD simulacija, spoljna balistika, balistika, balistika na cilju, integracija naoružanja

https://orcid.org/0000-0001-5182-7057

https://publons.com/a/1500127

Mitar T. Jocanović

tribologija i teorija podmazivanja, održavanje tehnoloških sistema, hidraulički sistemi

https://orcid.org/0000-0003-1088-5028

https://publons.com/a/1596778

Vukica M. Jovanović

mašinstvo

https://orcid.org/0000-0002-8626-903X

https://publons.com/a/1656683

Radovan M. Karkalić

hemijske tehnologije(nuklearno-hemijsko-biološka zaštita, detekcija, identifikacija i dekontaminacija)

https://orcid.org/0000-0002-8074-7264

https://publons.com/a/1602667

Vladimir A. Katić

energetska elektronika, električne mašine, elektromotorni pogoni, kvalitet električne energije, obnovljivi izvori električne energije

https://orcid.org/0000-0002-0138-8807

https://publons.com/a/1318533

Sanja Lj. Korica

fizika

https://orcid.org/0000-0002-7915-9430

https://publons.com/a/1595795

Ana I. Kostov

materijali, hemijske tehnologije, metalurgija

https://orcid.org/0000-0000-0001-6436-9091

https://publons.com/a/1609813

Mirko S. Kozić

mehanika fluida, numerička dinamika fluida, aerodinamička opterećenja

https://orcid.org/0000-0002-7287-0780

https://publons.com/a/1627334

Komlen G. Lalović

informacione tehnologije, programiranje, zaštita podataka

https://orcid.org/0000-0000-0002-4590-2185

https://publons.com/a/1610913

Slavoljub S. Lekić

bitehnologija

https://orcid.org/0000-0002-4834-3550

https://publons.com/a/1600615

Marija Z.Malnar

elektrotehnika – telekomunikacije

https://orcid.org/0000-0003-1416-8253

https://publons.com/a/1605030

Vasilije M. Manović

zaštita životne sredine,

hemijsko inženjerstvo

https://orcid.org/0000-0002-8377-7717

/

Jaromir Mares

logistika, logistička podrška, zaštita životne sredine, zaštita na radu, procena rizika

https://orcid.org/0000-0002-1337-3821

https://publons.com/a/1658858

Dejan M. Micković

konstrukcija klasičnog naoružanja, automatska oružja, unutrašnja balistika

/

/

Bojan Č. Milanović

mikrotalasna tehnika, antene

https://orcid.org/0000-0003-0683-4500

https://publons.com/a/1604390

Nadica S. Miljković

biomedicinska obrada signala, e-zdravlje, elektrotehnika, biomedicinski inženjering, elektrofiziologija

https://orcid.org/0000-0002-3933-6076

https://publons.com/a/1628814

Zoran Đ. Miljković

tehnologija mašinske obrade,
robotika, veštačka inteligencija, autonomni sistemi i mašinsko učenje, veštačke neuronske mreže, inteligentni tehnološki sistemi
 i procesi, metode odlučivanja

https://orcid.org/0000-0001-9706-6134

https://publons.com/a/1410489

Srđan T. Mitrović

mobilni roboti, upravljanje u realnom vremenu, fazi logika, fazi upravljanje, mikroprocesorski sistemi, upravljanje sistemima (automatika), algoritmi navigacije vozila, brodski borbeni i navigacioni sistemi

https://orcid.org/0000-0002-1287-2792

https://publons.com/a/1467408

Dragan D. Mladenović

informaciona bezbednost,sajber bezbednost, sajber sukobi, sajber ratovanjeinformacione tehnologije, međunarodno pravo, nove tehnologije

https://orcid.org/0000-0003-4530-633X

https://publons.com/a/1604465

Slavko R. Muždeka

motorna vozila, borbena vozila

https://orcid.org/0000-0002-6189-9473

https://publons.com/a/1599773

Dragan S. Pamučar

saobraćajno inženjerstvo, operaciona istraživanja

https://orcid.org/0000-0001-8522-1942

https://publons.com/a/1239906

Boban Z. Pavlović

telekomunikacione mreže, kvalitet servisa, telekomunikacioni saobraćaj

https://orcid.org/0000-0002-5476-7894

https://publons.com/a/1606407

Sreten R. Perić

mašinstvo

https://orcid.org/0000-0002-7270-5187

https://publons.com/a/1620400

Slavko J. Pokorni

pouzdanost, raspoloživost i održavanje tehničkih sistema (hardver, softver, čovek);

infracrveno zračenje; informacione i komunikacione tehnologije

https://orcid.org/0000-0002-3173-597X

https://publons.com/a/1557795

Miroslav V. Popović

računarska tehnika

https://orcid.org/0000-0002-1118-6491

https://publons.com/a/1558230

Stojan N. Radenović

matematika

https://orcid.org/0000-0001-8254-6688

https://publons.com/a/1596168

Jugoslav R. Radulović

municija, menadžment, kvalitet

https://orcid.org/0000-0002-4003-7209

https://publons.com/a/1611389

Andreja B. Samčović

multimedija, kompresija signala i slike, bezbednost informacija

https://orcid.org/0000-0001-6432-2816

https://publons.com/a/1597639

Vlada S. Sokolović

održavanje, tehnička podrška, integrisani navigacijski sistemi, GPSGNSSsatelitski sistemi, logistika

https://orcid.org/0000-0003-0782-0506

https://publons.com/a/1559198

Srećko S. Stopić

hidrometalurgija, nanotehnologija, hemijske sinteze, recikliranje, zaštita životne sredine

https://orcid.org/0000-0002-1752-5378

https://publons.com/a/1597645

Tomislav B. Šekara

upravljanje procesima sa koncentrisanim i raspoređenim parametrima; optimalni industrijski regulatori; frakcioni zakoni upravljanja sa primenom u industriji; karakterizacija procesa; adekvatna diskretizacija i obrada signala; senzori i aktuatori; kompenzacija i ušteda električne energije u distributivnim elektroenergetskim sistemima

https://orcid.org/0000-0001-8031-3135

https://publons.com/a/1596795

Goran P.Šimić

informacioni sistemi,

računarstvo, programiranje, baze podataka, veštačka inteligencija

https://orcid.org/0000-0002-7563-699X

https://publons.com/a/1600386

Ljubiša K. Tančić

unutrašnja balistika, naoružanje

https://orcid.org/0000-0003-1242-9333

https://publons.com/a/1623091

Ivan A. Tot

baze podataka, informacioni sistemi, zaštita informacionih sistema

https://orcid.org/0000-0002-5862-9042

https://publons.com/a/1558155

Slaviša I. Vlačić

vazdušni saobraćaj, sistemska kontrola; automatska kontrola; navigacija vozila; mornarički borbeni i navigacioni sistemi; simulacija

https://orcid.org/0000-0001-9336-0512

https://publons.com/a/1604062

Dragoljub A. Vujić

primenjena mehanika, dijagnostika, sofisticirani sistemi održavanja tehničkih sistema

https://orcid.org/0000-0001-6999-6828

https://publons.com/a/1627346

Ivan B. Vulić

informacioni sistemi, geografski informacioni sistemi

https://orcid.org/0000-0002-5161-5422

https://publons.com/a/1606268

Mladen M. Vuruna

vojno-hemijsko inženjerstvo (pogonska sredstva, toksikološka sredstva, zaštita od NHB oružja, zaštita životne sredine)

https://orcid.org/0000-0002-3558-4312

https://publons.com/a/1626384

Bojan M. Zrnić

senzorski sistemi, strategijsko planiranje

https://orcid.org/0000-0002-0961-993X

/

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas