S A D R Ž A J

ORIGINALNI NAUČNI radovi

Pum Kumam, Zoran D. Mitrović, Mirjana V. Pavlović

Neke teoreme o fiksnoj tački u b2-metričkim prostorima 507-524

Vadim L. Hajkov

Analiza i sinteza silueta frontalnih i bočnih meta za gađanje

pomoću grafova 525-537

Mira J. Paskota, Sanvila S. Rašković,

Aleksandra Ž. Perić-Popadić, Vojislav D. Đurić,

Žikica M. Jovičić, Aleksandar M. Perović

Statistički pristup izboru optimalnih parametara u

dijagnostici nekih bolesti vezivnog tkiva 538-560

Srećko R. Stopić, Bernd G. Fridrih

Rastvaranje elemenata retkih zemalja iz ruda koje sadrže

fluorokarbonatni mineral (treći deo) 561-572

Mihailo R. Mrdak

Mehanička svojstva i metalografska analiza plazma sprej

APS ‒ Ni5.5tež.%Al5tež.%Mo prevlake 573-587

Slavko J. Pokorni

Pouzdanost i raspoloživost interneta stvari 588-600

Vasilij J. Koževnikov, Andrej V. Kozirev,

Aleksandar O. Kokovin, Vladislav S. Igumnov

Pražnjenje u nanosekundama pri atmosferskom pritisku od

neuniformne elektrode (vrh) prema ravnoj elektrodi 601-613

PREGLEDNI RADOVI

Slobodan B. Malbašić, Stefan V. Đurić

Metodologija za procenu rizika: primena Bajesovih mreža

verovatnoće u projektu delaboracije municije 614-641

STRUČNI RADOVI

Predrag M. Kojadinović

Savremena sredstva u protivdiverzionoj zaštiti 642-662

Darko D. Janković, Darko M. Vasiljević,

Ljubiša D.Tomić, Srđan J. Duvnjak

Savremene snajperske puške u opremi Vojske Srbije 663-688

SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA 689-704

Dragan M. Vučković

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA 705-721 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas