S A D R Ž A J

ORIGINALNI NAUČNI radovi

Srećko R. Stopić, Bernd G. Fridrih

Rastvaranje elemenata retkih zemalja iz ruda koje sadrže fluorokarbonatni mineral (drugi deo)...................................................... 241-254

Mihailo R. Mrdak

Brzine čestica praha u plazmi na niskom pritisku.................................... 255-269

Vadim L. Hajkov

Analiza dve grupe dvodimenzionalnih pešadijskih meta kao skupova osnovnih geometrijskih figura................................................. 270-287

Roman Vohoska, Jaromir Mares

Problemi kvantifikacije uštede prilikom nabavke sredstava.................... 288-306

Goran P. Šimić

Unapređenje servisa e-vlade za naprednu pretragu................................. 307-325

STRUČNI RADOVI

Miroslav D. Demić, Jasna D. Glišović

Prilog analitičkom izračunavanju performansi motornog vozila sa ugrađenim hidrauličkim transformatorom obrtnog momenta............... 326-346

Rajko M. Terzić, Milosav N. Majstorović

Koncept open data, njegova primena i iskustva..................................... 347-364

Lukaš Vogal, Miroslav Pecina

Teorija modelovanja i nivo složenosti modela........................................ 365-373

Milan P. Elenkov, Hatidža A. Beriša, Igor I. Barišić

Izazovi implementacije koncepta fleksibilnog korišćenja vazdušnog prostora u Republici Srbiji................................................... 374-402

Mirko A. Borisov, Radovan V. Simić, Vladimir M. Petrović, Bogdan B. Bojović

Analiza promena kapaciteta kopa „Garajevac ‒ istok” primenom GIS tehnologije.................................................................................... 403-430

Nenad V. Kovačević, Goran M. Lazić, Igor Z. Đorđević

Automati u naoružanju oružanih snaga NATO zemalja............................. 431-459

PRIKAZI

Slavko J. Pokorni

8. međunarodni naučno-stručni skup iz oblasti odbrambenih tehnologija OTEH 2018 (prikaz zbornika radova).................................... 460-468

SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA................................... 469-487

Dragan M. Vučković

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA........................................................... 488-505

OBAVEŠTENjA SARADNICIMA I ČITAOCIMA........................................ 506-507 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas