S A D R Ž A J

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

Mirjana V. Pavlović, Stojan N. Radenović

Beleška o Meir-Keeler-ovoj teoremi u kontekstu b-metričkih prostora 1-12

Vadim L. Hajkov

Određivanje verovatnoće pogotka jednim hicem u zavisnosti od horizontalne razdaljine, različitih vrsta meta i položaja tačke nišanjenja 13-35

Violeta, N. Nikolić, Martina D. Gilić, Vojislav Spasojević

Karakterizacija NiO nanočestica pripremljenih pomoću želatina tokom postupka „low-cost” sinteze 36-52

Komlen G. Lalović, Ivan A. Tot, Mladen B. Trikoš

Novi metod za određivanje identiteta novorođenčeta, zasnovan na biometriji otiska prsta 53-67

Dejan R. Despić, Nebojša J. Bojović, Milorad J. Kilibarda,

Marko V. Kapetanović

Procena efikasnosti transportnih jedinica vojske metodama DEA i SFA 68-92

PREGLEDNI ČLANCI

Srđan H. Dimić, Srđan D. Ljubojević

Model odlučivanja pri upravljanju mrežom šumskih puteva 93-115

STRUČNI ČLANCI

Mihailo R. Mrdak

Karakteristike plazma sprej prevlaka 116-130

Hatidža A. Beriša, Olga M. Zorić

Uticaj dostignutog stepena razvoja telekomunikaciono-informacionog sistema Vojske Srbije na odbranu Republike Srbije 131-158

Nada M. Čitaković

Fizičke osobine nanomaterijala 159-171

SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA 172-188

Dragan M. Vučković, Miloš M. Jevtić

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA 189-205

OBAVEŠTENjA SARADNICIMA I ČITAOCIMA 206-208

SPISAK RECENZENATA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA 209-227

IZJAVA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA O ETIČKOM POSTUPANjU 228-239 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas