S A D R Ž A J

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

Vadim L. Hajkov
Procena verovatnoće pogađanja cilja jednim hicem kao rezultat
Numeričkog rešavanja dvostrukih integrala pomoću Mathcad-a 739-756

Srećko R. Stopić, Bernd G. Fridrih
Rastvaranje retkih zemnih metala sumpornom kiselinom iz ruda koje
sadrže fluorokarbonatni mineral 757-770

Nataša D. Kuburović, Aleksandar V. Golubović, Ljiljana M. Babinčev
Razvoj novih pametnih metalnih nanomaterijala na bazi titanijum-dioksida
za fotokatalitičku i antimikrobnu aktivnost 771-835

Sanja Lj. Korica, Aksel Rajnkoster, Uve Beker
Koincidentna studija dvostruke elektronske emisije povezane sa
fotojonizacijom K-ljuske C60 836-846

Leonid I. Grečihin
Negativni joni i njihova uloga u razvoju nauke i tehnologije 847-863

STRUČNI ČLANCI

Mihailo R. Mrdak
Analiza zaostalih napona u bioinertnim neorganskim keramičkim
plazma sprej prevlakama 864-879

Ivan A. Tot, Dušan Lj. Bogićević, Mladen B. Trikoš, Komlen G. Lalović
Fiware: Razvojna platforma za veb stvari 880-899

Sonja R. Kuljanski Marić
LDPC kodovi za potrebe zaštite podataka na fizičkom nivou 900-919

SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA 920-939
Dragan M. Vučković, Miloš M. Jevtić

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA 940-956

OBAVEŠTENJA SARADNICIMA I ČITAOCIMA 957-958

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas