S A D R Ž A J

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI
Sanja Lj. Korica
Jako pojačanje dvostrukog Ožeovog raspada koji prati plazmonsku ekscitaciju u C60
Vadim L. Hajkov
Kompjuterska simulacija spoljne balistike pištolja primenom dva različita zakona otpora vazduha (na primeru pištolja 7.62 mm TT)
Dubravka R. Vuković
Najbolja praksa kao realan i relativan uzor neefikasnim jedinicama: multiskupovna DEA analiza
Mihailo R. Mrdak
Karakteristike kompozitne prevlake VPS – Ti/TiC nanete  vakuum plazma sprejom
PREGLEDNI ČLANCI
Tatjana M. Došenović, Henk Kopelar, Stojan N. Radenović
Neki poznati rezultati iz nepokretne tačke u kompleksnom domenu: istraživanje
Danijela D. Protić
Pregled KDD Cup ‘99, NSL-KDD i Kyoto 2006+ baza podataka
Andreja B. Samčović
Ozbiljne igre u vojnoj primeni
STRUČNI ČLANCI
Lazar J. Krstić, Marija S. Krstić
Testiranje performansi NoSQL baza podataka pomoću Database Benchmark alata
Dejan V. Vuletić, Nemanja D. Nojković
Realizacija TCP Syn Flood napada upotrebom Kali Linuksa
Srđan Z. Rutić, Predrag N. Stojisavljević
Ocenjivanje usaglašenosti sredstava za zaštitu tela u skladu sa zahtevima standarda za zaštitnu odeću
Nenad V. Kovačević, Nenad P. Dimitrijević
Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad sa improvizovanim eksplozivnim napravama u multinacionalnim operacijama
PRIKAZI
Slavko J. Pokorni
20. međunarodna konferencija ICDQM-2017 (prikaz zbornika radova)
SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
Dragan M. Vučković
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
OBAVEŠTENJA SARADNICIMA I ČITAOCIMA
 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas