S A D R Ž A J

 
ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI
 
Tatjana M. Došenović, Stojan N. Radenović
Primena Ansarijevog metoda u generalizaciji nekih rezultata iz teorije nepokretne tačke (pregled)
 
Vadim L. Hajkov
Primena programa Mathcad u matematičkom modelovanju i računarskoj simulaciji osnovnog problema spoljne balistike cevne artiljerije
 
Leonid I. Grečihin
Formiranje provodljivosti kod poluprovodnika  p-tipa i n-tipa
 
Boban P. Bondžulić, Boban Z. Pavlović, Vladimir S. Petrović
Analiza performansi objektivnih mera procene kvaliteta slika i videa sa potpunim referenciranjem
 
Jan Drozd, Zdenek Flasar, Ludek Rak
Aspekti umanjivanja efekata napada improvizovanom eksplozivnom napravom u vozilu
 
PREGLEDNI ČLANCI
 
Komlen G. Lalović
Pregled patenta: uređaj za garanciju identiteta na osnovu biometrije otiska prsta
 
Milosav N. Majstorović, Rajko M. Terzić
Arhitektura organizacije kao pristup za razvoj informacionih sistema
 
STRUČNI ČLANCI
 
Aleksa S. Srdanov, Radiša R. Stefanović, Nada V. Ratković Kovačević, Aleksandra M. Jovanović, Dragan M. Milovanović
Metoda „spoljašnje spirale” za rešavanje linearnog sistema sa velikim brojem nepoznatih 
 
Mihailo R. Mrdak
Prenos toplote i brzine čestica plazme na čestice praha u plazma-sprej procesu na atmosferskom pritisku
 
Milan R. Radosavljević
Primena malih i mikrokogeneracionih postrojenja
 
SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
Miloš M. Jevtić, Dragan M. Vučković
 
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas