S A D R Ž A J

 
ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI
 
Suzana M. Aleksić, Ljiljana R. Paunović, Stojan N. Radenović, Frančeska Vetro
Neke kritičke napomene o radu „Beleška o metrizabilnosti tvp-konusnih metričkih prostora”
 
Vadim L. Hajkov
Procena početne brzine projektila kao rešenje problema granične vrednosti za dve tačke
 
Mihailo R. Mrdak
Mehanička svojstva i mikrostrukture bioinertnih slojeva hrom-oksidnih prevlaka deponovanih APS-procesom
 
Olgica Ž. Lazarević, Boro M. Lazarević
Određivanje dinamičkih karakteristika hidrauličkih bagera
 
PREGLEDNI ČLANCI
 
Dragoljub M. Spasić
Numeričko modelovanje udara projektila o metalne strukture
 
Siniša M. Drobnjak, Branko S. Božić
Ocenjivanje položajne tačnosti digitalne topografske karte u razmeri 1:25000 (DTK25) na osnovu standarda STANAG 2215
 
STRUČNI ČLANCI
 
Drage T. Petreski, Andrej P. Iliev, Elena M. Trajanovska, Lazar B. Đurov, Aleksandar S. Petrovski
Poboljšanje tehničkih karakteristika helikoptera Mi-8/17 u naoružanju Vojske BJR Makedonije 
 
Milorad S. Markagić
Kompromitujuća elektromagnetna zračenja – izazovi, pretnje i zaštita
 
Aleksandar Ž. Drenovac, Bratislav Ž. Drenovac
Analiza isplativosti projekta
 
SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
Miloš M. Jevtić, Dragan M. Vučković
 
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
 
SPISAK RECENZENATA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA
 
IZJAVA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA O ETIČKOM POSTUPANJU
 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas