S A D R Ž A J


ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

Tatjana M. Došenović, Mirjana V. Pavlović, Stojan N. Radenović
Kontraktivni uslovi u b-metričkim prostorima

Aleksandar D. Jovanović, Katarina S. Kukić
Upravljanje izolovanom prezasićenom raskrsnicom u realnom vremenu (pristup fazi logikom)

Miroslav D. Demić, Jasna D. Glišović
Prilog istraživanju toplotnih opterećenja oslonaca pogonske grupe teretnog motornog vozila

Miloš S. Lazarević
Borbena žilavost lansirnog sistema

Mihailo R. Mrdak
Ispitivanje mehaničkih strukturnih karakteristika oksidne keramike Al2O3 otporne na klizanje trenjem

Radek Mitaček, Tomaš Zeman, Jan Drozd, Luboš Ondroušek, David Ullrih, Jirži Dvoržak
Proces odlučivanja tokom izvršavanja zadataka u vojsci

PREGLEDNI ČLANCI

Radovan M. Karkalić, Jovan R. Radulović, Dalibor B. Jovanović
Poliuretanski i elastomerni delovi za industriju obuće dobijeni tehnologijom tečnog injekcionog oblikovanja

STRUČNI ČLANCI

Mitar T. Jocanović, Velibor V. Karanović, Darko M. Knežević, Marko D. Orošnjak
Problem filtriranja dizel-goriva kod savremenih common rail sistema ubrizgavanja

Vojkan M. Radonjić, Branko V. Resimić
Poboljšanje metode rektifikacije optičkih sprava primenom laserskog obeleživača

Sanja Lj. Korica, Kristina D. Popović
Buka, izvori buke i njen uticaj na kvalitet radne i životne sredine

Igor J. Epler, Marko D. Andrejić, Marjan A. Milenkov, Vlada S. Sokolović
Koncept razvoja logističke preventive u sistemu odbrane

Dragan Z. Damjanović
Oblici informacionog ratovanja i primeri zlonamernih programa kompjuterskog ratovanja

ISKUSTVA IZ PRAKSE

Nenad V. Kovačević
Organizacija inžinjerijskih radova pri uspostavljanju mosnog mesta prelaska od pontonskog materijala klase 20

PRIKAZI

Aleksandar Ž. Drobnjaković
Trinaesti međunarodni simpozijum „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2016”


SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA
Miloš M. Jevtić, Dragan M. Vučković

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

OBAVEŠTENjA SARADNICIMA I ČITAOCIMA

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas