S A D R Ž A J


UVODNIK

Nebojša N. Gaćeša
65 godina Vojnotehničkog glasnika – izjava zahvalnosti

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

Jan Drozd, Zdenjek Flasar, Petr Stodola
Korišćenje savremenih tehnologija za pripremu i upravljanje borbenim jedinicama

Veselin M. Rmuš
Konstrukcije kvadrature kruga, udvajanja kocke i trisekcije ugla

Mališa R. Žižović, Katarina G. Plećić
Višekriterijumska ocena mogućih primena računarskih igara u nastavi

Miodrag Z. Malović, Ljiljana M. Brajović, Tomislav B. Šekara
Kompenzacija poprečne osetljivosti MEMS akcelerometra metodom tilt-testa u 24 pozicije

Mihailo R. Mrdak
Svojstva prevlake deponovane difuziono oksidiranim prahom Mo&O2 primenom APS procesa

Nikola P. Žegarac
Unapređenje tehničkog održavanja sistema mini-hidroelektrana, analiza uzroka neispravnosti, kvarova, otkaza u radu i havarija

Mile P. Ranđelović, Bojan Č. Milanović
Izrada tablice za bodovanje ostvarenih rezultata kadetkinja Vojne akademije u testu savlađivanja poligona pešadijskih prepreka

PREGLEDNI ČLANCI

Ljiljana R. Paunović
Eksplicitni izrazi uopštenih Stiltjesovih polinoma

Ljiljana Z. Miletić, Aca D. Jovanović, Filip P. Jovanović, Vesna V. Buha
Projektovanje prioritetnih baza podataka za QMS na osnovu standarda ISO 9001: 2015


STRUČNI ČLANCI

Obrad T. Čabarkapa, Dušan S. Rajić
Poboljšanje tehničkih karakteristika automobila cisterne za dekontaminaciju pomoću TRIZ-a

Radomir I. Prodanović, Ivan B. Vulić
Tačke otkaza u PKI arhitekturi

Nebojša D. Đorđević
Evaluacija upotrebljivosti veb aplikacija

PRIKAZI

Slavko J. Pokorni
7. međunarodni naučno-stručni skup iz oblasti odbrambenih tehnologija OTEH-2016 (prikaz zbornika radova)


SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA
Dragan M. Vučković, Miloš M. Jevtić

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas