S A D R Ž A J

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

Sumit C. Chandok, Mirko S. Jovanović, Stojan N. Radenović

Uređeni b-metrički prostori i kontraaktivna preslikavanja Geraghtijevog tipa

Badshah-e-Rome, Muhammad Sarwar

Proširivanje Banahovog principa kontrakcije na multiplikativne metričke prostore

Nikola S. Jovančić, Borivoj K. Adnađević, Jelena D. Jovanović

Neizotermna kinetika desorpcije etanola adsorbovanog na ugljeničnom molekulskom situ CMS-3A

Mihailo R. Mrdak

Struktura i svojstva prevlake Ni22Cr10Al1Y deponovane vakuum-plazma-sprej procesom

Nikola P. Žegarac

Iskustva u razvoju inovacije sa aspekta naučne verifikacije i plasmana gotovog proizvoda na tržište

Miloljub S. Štavljanin

Matematičko modeliranje i identifikacija parametara matematikog modela sistema ubrizgavanja goriva kod dizel motora

 Nikola S. Manev, Jugoslav Z. Ackoski, Drage T. Petreski, Milan Lj. Gocić, Dejan D. Rančić

Pametni informacioni sistem poljske artiljerije: razvoj modela s težištem na kolizije u Single Sign-On autentifikaciji

 

PREGLEDNI ČLANCI

 Dragan D. Mladenović

Procena ranjivosti i testiranje otpornosti na upade u sistem u vojnom i kontekstu međunarodnog humanitarnog prava

 

Marko M. Krstić

Tendencija upotrebe hemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja u terorističke svrhe

 STRUČNI ČLANCI

 Dejan D. Dinčić, Milan Z. Despotović

Poboljšane performanse uvodnika za vetar Savoniusovog rotora

 

Nebojša D. Đorđević

Upotrebljivost kao ključna karakteristika kvaliteta softvera

 Radomir I. Prodanović, Ivan B. Vulić

Model za PKI interoperabilnost u Republici Srbiji

 

PRIKAZI

Slavko J. Pokorni

19. međunarodna konferencija ICDQM-2016 (prikaz zbornika radova)

 SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA

Dragan M. Vučković

 POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

 OBAVEŠTENjA SARADNICIMA I ČITAOCIMA

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas