VOJNOTEHNIČKI GLASNIK volumen 64, broj 4

oktobar – decembar 2016.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Mihailo R. Mrdak
Karakterizacija intermetalne prevlake Cu10tež.%Al naprskane atmosferskim plazma sprej postupkom

  Dragan S. Pamučar, Darko I. Božanić, Dejan V. Kurtov
Fazifikacija Saaty-jeve skale i prikaz hibridnog modela fuzzy AHP – TOPSIS: primer izbora vatrenog položaja brigadne artiljerijske grupe u odbrambenoj operaciji

  Dejan R. Inđić, Srđan Z. Rutić, Negovan D. Ivanković
Modelovanje međunarodnih snaga atomsko-biološko-hemijske odbrane prilikom primene hemijskog oružja u terorističke svrhe

  Boža D. Miljković, Aleksandar V. Petojević, Mališa R. Žižović
Praćenje uticaja motivacije na procese apsolviranja znanja i veština u sistemu učenja na daljinu

PREGLEDNI ČLANCI

  Srećko R. Stopić, Bernd G. Fridrih
Hidrometalurško tretiranje lateritnih ruda nikla

  Zoran C. Petrović
Katastrofe izazvane korozijom

  Dejan S. Stojanović, Petar Lj. Stojilković
Ublažavanje bezbednosne ugroženosti ljudi i imovine od efekata eksplozije eksplozivnih sredstava u Vojsci Srbije

STRUČNI ČLANCI

  Dejan R. Stanivuković, Dragan M. Ranđelović
Primena višekriterijumskog odlučivanja u izboru softvera digitalne forenzike

  Nikola P. Žegarac
Primena savremenih monitoring sistema na mini-hidroelektranama

  Dejan S. Milenković
Utvrđivanje stepena zrelosti organizacije za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija na primeru upravljanja elektronskim sadržajem

  Igor J. Epler, Ranko C. Božičković, Slaviša N. Arsić, Jelena B. Dinić
Realni procesi unapređenja u vojsci na osnovama koncepta Lean Six Sigma

  Paun J. Bereš, Kristian P. Bereš, Sreten S. Cvetković
Civilna odbrana, liderstvo i heuristika u funkciji edukacije štabova za vanredne situacije

PRIKAZI

  Kristina D. Popović, Sanja Lj. Korica
Primena nuklearne magnetne rezonance u medicini i njen uticaj na kvalitet radne i životne sredine


SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA
Dragan M. Vučković, Miloš M. Jevtić

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

OBAVEŠTENjA SARADNICIMA I ČITAOCIMA
- DOAJ dodelio Vojnotehničkom glasniku oznaku „Seal” (Pečat)
- Baza podataka SHERPA/RoMEO verifikovala politiku arhiviranja Vojnotehničkog glasnika - odrednicom “Green RoMEO color”

 

© 2016 Autori. Objavio Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier (www.vtg.mod.gov.rs, втг.мо.упр.срб). Ovo su članci otvorenog pristupa i distribuiraju se u skladu sa Creative Commons licencom (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/rs/).

 
 

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas