VOJNOTEHNIČKI GLASNIK volumen 64, broj 3

jul – septembar 2016.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Milena D. Stopić, Bernd G. Fridrih
Elektrohemijsko taloženje, karakterizacija i ispitivanja korozije slojeva na bazi cinka i kalaja nastalih taloženjem iz pirofosfatnih kupatila

  Leonid I. Grečihin, Svetlana D. Latuškina, Viktorija M. Komarovskaja
Dvostruki električni sloj u katodnom spotu

  Nikola P. Žegarac
Istraživanje uzroka povišenog zagrevanja ležajeva i rešavanje problema dalje eksploatacije dizel-elektroagregata tipa short break, snage 450 kVA, u JP Aerodrom Beograd

  Darko I. Božanić, Dragan S. Pamučar, Samed M. Karović
Hibridni model fuzzy AHP – MABAC za rangiranje potencijalnih lokacija za izradu maskirnih vezova

  Rajko M. Terzić, Zoran S. Eremija, Dušan R. Terzić
Automatizacija putnog naloga za putnička vozila

  Radoje B. Jevtić
Evakuacija iz tunela - primer tunela Straževica

  Dragoljub J. Sekulović, Gordana L. Jakovljević
Određivanje lokacije deponije primenom GIS tehnologije i analitičkog hijerarhijskog procesa

PREGLEDNI ČLANCI

  Čedomir Lj. Kostić, Boško P. Rašuo
Aerodinamičke karakteristike aeroprofila pri kritičnim napadnim uglovima

  Danijela D. Protić
Kritične infrastrukture: pretnje, ranjivosti i zaštita

STRUČNI ČLANCI

  Nataša D. Kljajić, Miloš I. Kostić, Miloš V. Pavić
Implementacija upravljanja petoosnim simulatorom leta rakete i cilja u otvorenoj petlji

  Drage T. Petreski, Andrej P. Iliev, Lazar B. Gjurov, Jugoslav Z. Ackoski, Aleksandra D. Petreska
Ekspertski sistem za menadžiranje logističkih procesa

  Slobodan M. Starčević, Nebojša J. Bojović
Buka kao eksterni efekat saobraćaja i transporta


SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA
  Dragan M. Vučković, Miloš M. Jevtić

ISPRAVKE

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

OBAVEŠTENJE SARADNICIMA I ČITAOCIMA

 

© 2016 Autori. Objavio Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier (www.vtg.mod.gov.rs, втг.мо.упр.срб). Ovo su članci otvorenog pristupa i distribuiraju se u skladu sa Creative Commons licencom (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/rs/).

 
 

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas