VOJNOTEHNIČKI GLASNIK volumen 64, broj 2

april – jun 2016.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Stevan M. Berber
Prototip višeučesničkog sistema baziranog na prijemnicima sa korelatorima ili mašinom podržavajućih vektora

  Srećko R. Stopić, Bernd G. Fridrih
Kinetika rastvaranja itrijuma iz otpadnog keramičkog praha

  Sanja Lj. Korica
Rezultati zadržavanja i termalne desorpcije deuterijuma u EUROFER-u, novoj vrsti feritno-martenzitnog čelika niske aktivacije

  Mihailo R. Mrdak
Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Maria L. Sokolova, Vladimir G. Černov
Izbor načina transporta pri stvaranju logističkog sistema s faktorom nesigurnosti

  Leonid I. Grečihin, Viktorija M. Komarovskaja
Negativni joni atoma, dvoatomskih i troatomskih molekula

  Nikola P. Žegarac
Istraživanje uzroka povišenih nivoa vibracija na dizel-elektroagregatima u kontroli letenja - Aerodrom Beograd

PREGLEDNI ČLANCI

  Danijela D. Protić
Neuronska kriptografija

  Milosav N. Majstorović
Poravnanje poslovanja i informacione tehnologije

STRUČNI ČLANCI

  Ivan M. Babincev, Dejan V. Vuletić
Analiza bezbednosti web aplikacija operativnim sistemom Kali Linux

  Srđan Z. Rutić
Terorizam nuklearnim sredstvima

PRIKAZI

  Slavko J. Pokorni
18. međunarodna konferencija ICDQM-2015 (prikaz zbornika radova)

SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA
  Nikola M. Ostojić, Dragan M. Vučković, Miloš M. Jevtić

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

 

 

© 2016 Autori. Objavio Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier (www.vtg.mod.gov.rs, втг.мо.упр.срб). Ovo su članci otvorenog pristupa i distribuiraju se u skladu sa Creative Commons licencom (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/rs/).

 
 

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas