VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 3

Godina LXIII, jul – septembar 2015.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Danijela D. Protić
Feedforward neuronske mreže: Levenberg-Marquardt optimizacija i optimal brain surgeon pruning

  Leonid I. Grečihin, Svetlana D. Latuškina, Viktorija M. Komarovskaja

Indukovani potencijal između interaktivnih čestica u nano nivoima

  Marija Z. Malnar, Nataša J. Nešković
Pregled metrika rutiranja za višekanalne višeinterfejsne bežične mesh mreže

  Nikola M. Jaćimović, Bratislav Ž. Planić
Realizacija kriptoloških algoritama u sistemima velikih protoka podataka

  Vojkan M. Radonjić, Slobodan R. Đukić, Danko M. Jovanović, Saša M. Petrović 
Unapređenje održavanja uređaja specijalne namene realizacijom modernizacije analognog filtera

PREGLEDNI ČLANCI

  Nenko S. Brkljač, Marko D. Andrejić, Slobodan S. Ilić
Stručne sposobnosti potrebne u procesu opremanja vojske sredstvima naoružanja i vojne opreme

STRUČNI ČLANCI

  Mihailo R. Mrdak
Karakteristike APS i VPS plazma sprej procesa

  Adnan M. Mulaosmanović 
Primjena HART protokola za komunikaciju sa pametnim uređajima u polju

  Srboljub J. Marinković, Aleksandar Ž. Drenovac
Uticaj ljudskog faktora u vojnom vazduhoplovnotehničkom održavanju

  Paun J. Bereš, Kristian P. Bereš, Sreten S. Cvetković
Učenje na daljinu i heuristika u funkciji edukacije subjekata sistema civilne odbrane za vanredne situacije

  Dejan R. Inđić, Miroslav R. Terzić, Stevan V. Žigić, Srđan Z. Rutić
Angažovanje Vojske Srbije na pružanju pomoći stanovništvu u slučaju nuklearnih i hemijskih udesa


SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA
  Dragan M. Vučković, Mladen R. Tišma, Miloš M. Jevtić, Nikola M. Ostojić, Nebojša N. Gaćeša

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
 
 

  

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas