VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 2

Godina LXIII, april – jun 2015.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Leonid I. Grečihin
Analiza poluprovodničkih kvantnih generatora tipa A3B5 po nano nivoima

  Ionel A. Staretu
Modularne antropomorfne hvataljke – strukturalna sinteza, analiza i projektovanje

  Mihailo R. Mrdak
Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr) prevlake

PREGLEDNI ČLANCI

  Branka D. Mikavica, Aleksandra M. Kostić-Ljubisavljević, Vesna M. Radonjić-Đogatović
Mogućnosti primene frakcionog računa u modelovanju telekomunikacionog saobraćaja

  Dalibor P. Petrović, Obrad T. Čabarkapa
Osvrt na projektovanje glavnog rotora helikoptera

  Marko D. Andrejić, Ivana M. Andrejić, Slaviša N. Arsić, Srđan D. Ljubojević
Prilog unapređenju rada i upravljanja u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane

STRUČNI ČLANCI

  Drage T. Petreski, Andrej P. Iliev, Aleksandra D. Petreska
Uvođenje jedinstvenog komunikaciskog informacionog sistema E-112

  Adnan M. Mulaosmanović
Komunikacija u industriji primjenom PROFINET protokola

  Predrag J. Pešić
Kaizen koncept i njegova primena u logistici

  Miloš Z. Petrović, Snežana M. Đorić - Veljković, Jugoslav P. Karamarković
Zaštita životne sredine u građevinarstvu sa osvrtom na primenu ekoloških i nano materijala

PRIKAZI

  Slavko J. Pokorni
6. međunarodni naučno-stručni skup iz oblasti odbrambenih tehnologija OTEH-2014 (prikaz zbornika radova)

SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
  Branislav S. Bulatović, Dragan M. Vučković, Mladen R. Tišma, Miloš M. Jevtić

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
 

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas