VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 3

Godina LXII, jul – septembar 2014.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Mihailo R. Mrdak
Uticaj protoka plazma gasa helijuma na svojstva WC-12 tež.%Co prevlake naprskane sa atmosferskom plazmom

  Leonid I. Gretchihin (Леонид Иванович Гречихин)
Gasna dinamika pri kretanju kugle u nepokretnoj gasnoj sredini 
(Газовая динамика при движении шара в неподвижной газовой среде)

  Stevan M. Berber
Teorijska analiza i simulacija sistema sa kodnom raspodelom kanala (CDMA) za zaštićeni prenos signala u širokopojasnim kanalima

  Vojkan M. Radonjić, Danko M. Jovanović, Milenko P. Ćirić
Optimalni model koncepta održavanja radio-relejnih uređaja

  Predrag S. Dobratić, Mileta R. Ristivojević
Uticaj parametara cilindričnih zupčastih parova na stepen sprezanja profila zubaca

PREGLEDNI ČLANCI

  Miodrag D. Regodić, Željana Ž. Benić
Daljinska opažanja prirodnih pojava

KRATKA SAOPŠTENJA

  Alexander I. Golodyaev (Александр Иванович Голодяев)
Poboljšanje efikasnosti prenosnih protivavionskih raketnih sistema i raketa "vazduh-vazduh" i novi načini borbene upotrebe ovih raketa (Повышение эффективности ракет переносных зенитных комплексов и ракет «воздух- воздух» и новые средства борьбы с этими ракетами)

STRUČNI ČLANCI

  Muhamed H. Pašić
Upravljanje mašine (presе) za štancanje lima

  Paun J. Bereš, Kristian P. Bereš
Heuristika i operaciona istraživanja u funkciji edukacije subjekata sistema civilne odbrane za vanredne situacije

  Slobodan M. Starčević, Aleksandar M. Gošić
Metodologija za izbor trase za transport opasnog tereta - studija slučaja

SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
  Dragan M. Vučković, Mladen R. Tišma, Nikola M. Ostojić

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas