VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 2

Godina LXII, april – jun 2014.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Mihailo R. Mrdak
Uticaj brzine dovoda praha na svojstva plazma naprskane hromkarbid 25% nikal hrom prevlake

  Leonid I. Gretchihin (Леонид Иванович Гречихин), А. L. Gushtchin (А. Л. Гущин), А. А. Narushevitch (А. А. Нарушевич)
Propeler "mobius" (Воздушный винт Мёбиуса)

PREGLEDNI ČLANCI

  Alexander I. Golodyaev (Александр И. Голодяев)
Razminiranje eksplozivnih bojevih naprava sa elementima koji se ne izvlače
(Способ разминирования фугасных боеприпасов, установленных с элементами неизвлекаемости)

  Bojan Ž. Janković
Kinetičko ispitivanje procesa kristalizacije α-Fe faze u amorfne legure Fe81B13Si4C2

  Srđan D. Ljubojević, Srđan H. Dimić, Nikola M. Luković
Analitičnost u definisanju strategijskh opcija na primeru razvoja multimodalnog transporta u Vojsci Srbije

STRUČNI ČLANCI

  Radiša R. Stefanović, Aleksa S. Srdanov
Upotreba računara za dešifrovanje poruka

  Ljubiša S. Nedeljković
Uticaj transportnih protokola na efikasnost namenskih radio-komunikacija

  Paun J. Bereš
Heuristika i zakonska regulativa u oblasti zaštite tajnih podataka u funkciji edukacije subjekata sistema odbrane

  Vojkan M. Radonjić, Marko D. Andrejić, Igor J. Epler
Organizacija tehnološkog procesa remonta složenih tehničkih sistema u tehničkom remontnom zavodu u Čačku

  Miloš Z. Petrović, Kristina R. Anđelić, Marina G. Živulović – Petrović
Zaštita na radu prilikom izvođenja građevinskih radova i upotreba mehanizacije

ISKUSTVA IZ PRAKSE

  Nenad V. Kovačević
Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju amfibijskog transportera PTS - M

SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
Dragan M. Vučković, Nikola M. Ostojić, Mladen R. Tišma

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

 

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas