VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 1

Godina LXII, januar – mart 2014.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Mihailo R. Mrdak
Karakterizacija aluminijum oksid 40% titanijum dioksid prevlake otporne na habanje

  Dejan R. Inđić, Zoran T. Luković, Spasoje D. Mučibabić                                                      Model angažovanja jedinica ABH službe prilikom hemijskog udesa

  Nenad O. Vesić, Dušan J. Simjanović
Matrično zasnovan algoritam za skrivanje tekstova i obradu informacija

  Marin M. Tadić, Nada M. Čitaković
Sinteza, difrakcioni eksperimenti, transmisiona elektronska mikroskopija i magnetne osobine nanokompozitnog uzorka α-Fе2О3/SiО2

  Nenad V. Munić, Aleksandar M. Kovačević
Analiza i tumačenje modela Faradejevog kaveza za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti

  Rade M. Pavlović, Vladimir S. Petrović
Sjedinjavanje kolor i monohromatskih slika uz isticanje ivica

  Mitar T. Jocanović, Velibor V. Karanović, Andrea V. Ivanišević, Darko M. Knežević
Otkaz hidrauličkog sistema čekića kao posledica kontaminacije čvrstim česticama

  Leonid I. Gretchihin
Кrilo zatvorenog tipa za bespilotne letelice: pozitivne i negativne osobine

PREGLEDNI ČLANCI

  Milić R. Milićević, Marjan A. Milenkov
Određivanje težina kriterijuma primenom rangiranja

  Bojan Ž. Janković, Marija M. Janković
Procena funkcije raspodele prividne energije aktivacije za neizotermnu redukciju nanoprahova oksida nikla

KRATKA SAOPŠTENJA

  Alexander I. Golodyaev
Novi vid visokoeksplozivnih bombi ogromne snage

STRUČNI ČLANCI

  Muhamed H. Pašić, Dragana R. Ružić
Modernizacija postrojenja - regulacija brzine motora kompresora

PRIKAZI

  Srećko R. Stopić
Sedma evropska konferencija o metalurgiji EMC2013

SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
Dragan M. Vučković, Mladen R. Tišma, Nikola M. Ostojić

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
OBAVEŠTENJE SARADNICIMA I ČITAOCIMA
SPISAK RECENZENATA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA
IZJAVA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA O ETIČKOM POSTUPANJU


 

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas