VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 4

Godina LXI, oktobar – decembar 2013.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Obrad T. Čabarkapa, Dalibor P. Petrović, Milan M. Bojović
Prijava poverljivog patenta sa primerom sastavljanja

  Mihailo R. Mrdak
Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

PREGLEDNI ČLANCI

  Dragutin V. Jovanović
Mogući pravci razvoja logistike elektronskog i električnog otpada u sistemu odbrane

  Srećko R. Stopić, Robert Đ. Kozma, Tanja J. Pavlov
Naučna dijaspora kao pokretačka snaga za razvoj Srbije

PRETHODNA SAOPŠTENJA

  Srđan D. Ljubojević, Marko D. Andrejić, Nebojša K. Dragović
Prilog unapređenju menadžmenta u logistici odbrane

STRUČNI ČLANCI

  Igor J. Epler
Analiza mogućnosti primene modela održavanja prema stanju na primeru tenkovskog naoružanja

  Vlada S. Sokolović, Marko D. Andrejić, Srđan D. Ljubojević
Integralni pristup proračunu troškova životnog veka sredstava naoružanja i vojne opreme

  Srđan Z. Rutić
Primena savremene obrazovne tehnologije u obuci za upravljanje u udesima sa opasnim materijama

  Danijela D. Protić
AES i ARM procesori

  Srđan S. Marković, Danijel V. Stojanović, Saša T. Bakrač, Marija M. Zorić
Uticaj tehničko-tehnoloških akcidenata usled havarija, požara i eksplozija na stanje ljudske bezbednosti

PRIKAZI

  Milan R. Radosavljević, Vanja M. Šušteršič
Ponovno korišćenje otpadnih voda

  Veselin L. Mrdak, Veljko P. Petrović, Branka R. Luković
Savremeni pristup strategijskom upavljanju u sistemu odbrane konceptom metodologije SAD

  Slavko J. Pokorni
16. međunarodna konferencija ICDQM-2013 (prikaz zbornika radova)

  Nebojša N. Gaćeša
Prikaz knjige “Energetski kompleksi u transportu” autora L. I. Grečihina i N. G. Kuca

SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
ISPRAVKE
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
OBAVEŠTENJE SARADNICIMA I ČITAOCIMA

 

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas