VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 2

Godina LXI, april – jun 2013.

 

ORIGINALNI NAUČNI ČLANCI

  Mihailo R. Mrdak
Struktura i svojstva plazma sprej APS-nikal-aluminid prevlake

  Momir R. Stanković, Milica B. Naumović, Stojadin M. Manojlović
Identifikacija parametara modela jednosmernog motora u prostoru stanja

  Leonid I. Grečihin
Toplotne pumpe u vazduhoplovstvu

PREGLEDNI ČLANCI

  Milan M. Šunjevarić, Mladen B. Veletić, Branislav M. Todorović
Radio-lociranje mobilne stanice u mrežama treće generacije

  Milan M. Andrejić
Merenje efikasnosti u logistici

  Rebeka M. Rudolf, Janko J. Ferčec
Merenje sile na zubima pomoću fiksnih ortodontskih sistema

  Dalibor M. Đenadić, Miodrag T. Manić, Dejan I. Tanikić, Saša S. Ranđelović, Petar S. Đekić
Analiza i prikaz vrsta fiksatora u medicini kao i metoda obrade materijala za izradu fiksatora

STRUČNI ČLANCI

  Dragana N. Petrović, Branko N. Đedović, Nikola Č. Petrović
Primena cost – benefit analize u vrednovanju i izboru javnih projekata (finansijski aspekt)

  Veljko P. Petrović, Veselin L. Mrdak, Branka R. Luković
Analiza rada sistema održavanja primenom teorije masovnog opsluživanja

  Slavica S. Ristić, Suzana R. Polić-Radovanović, Bore V. Jegdić
Termografsko ispitivanje energetske efikasnosti zgrade Vojnog muzeja

  Radiša R. Stefanović, Boban Z. Pavlović
Sigurnost protokola rutiranja u ad hoc mrežama i mogući napadi u mreži

  Vesna M. Radonjić, Andrijana N. Todosijević, Milica R. Petrović, Mirjana D. Stojanović, Aleksandra M. Kostić-Ljubisavljević
Analiza protokola radius i diameter sa aspekta tarifiranja telekomunikacionih servisa

  Dejan M. Tepšić, Mladen Đ. Veinović
Napadi na IEEE 802.11 bežične mreže

  Dejan R. Inđić
Karakteristike društveno-geografskih činilaca u zoni Drinsko-velikomoravskog strategijskog pravca

PRIKAZI

  Jelena S. Cice, Marko D. Andrejić, Nebojša K. Dragović
Inženjering bezbednosti: fizičke mere zaštite za osoblje visokorizične bezbednosti

  Nebojša N. Gaćeša
Prikaz knjige Aerodinamika letelica L. I. Grečihina, A. A. Lapceviča i N. G. Kuca

SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
 

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas