VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 2
Godina LX, april – jun 2012.

1 – Ivan B. Mijatović
Šezdeseta godina Vojnotehničkog glasnika: Ishodište vojnotehničke misli u vojnoj štampi Kneževine/Kraljevine Srbije

NAUČNI ČLANCI

2 – Pamučar S. Dragan, Đorović D. Boban
Primena DEA metodologije u procesu kontrole i merenja kvaliteta  mreže linija javnog gradskog prevoza putnika

3 – Milićević R. Milić, Župac Ž. Goran
Subjektivni pristup određivanju težina kriterijuma

4 – Evseev Sergej Petrovič (Евсеев Сергей Петрович), Dorohov Aleksandr Vasiljevič (Дорохов Александр Васильевич), Korolj Olga Grigorievna (Король Ольга Григорьевна)
Uređaj za kriptografsku zaštitu informacija pri korišćenju automatizovanog sistema upravljanja snagama za brzo reagovanje

5 – Mladenović D. Dragan, Jovanović M. Danko, Drakulić S. Mirjana 
Definisanje sajber ratovanja

6 – Jovanović V. Velibor, Jovanović M. Danko 
Iskustva stranih armija u primeni RFID tehnologije u logistici

7 – Radojević M. Slobodan
Uslovi korišćenja plovnih dizalica za dizanje potonulih objekata na unutrašnjim plovnim putevima

8 – Perić R. Sreten
Značaj analize maziva

9 – Mrdak R. Mihailo
Istraživanje svojstava plazma deponovanih slojeva  nikal-hrom-aluminijum-itrijum  prevlake otporne na oksidaciju i toplu koroziju 

10 – Tanikić I. Dejan, Manić T. Miodrag, Đenadić M. Dalibor, Ranđelović S. Saša, Milovanović R. Jelena, Đekić S. Petar
Metali i legure u funkciji biomaterijala

11 – Borisov A. Mirko, Banković D. Radoje
Zakrivljenost  zemljine  površi i  vidljivost  između  dva  položaja

STRUČNI ČLANCI

12 – Milojević S. Ivan, Guberinić V. Rade
Deterministički i heuristički model prognoze potražnje rezervnih delova

13 – Pavić M. Aleksandar, Nikolić Z. Veljko
Mogućnosti primene retrodirekcionih antena u radarskim sistemima

14 – Miletić M. Slobodan, Kokelj R. Tugomir, Manjak M. Mladen
Metodologija projektovanja integrisane telekomunikacione i računarske mreže komandno-informacionog sistema artiljerijskog diviziona za vatrenu podršku

15 – Inđić R. Dejan
Određivanje mogućnosti odreda za otklanjanje posledica hemijskog udara u zoni odbrane brigade

16 – Bakrač T. Saša, Vuruna M. Mladen, Milanović M. Miško
Metodologija upravljanja ekološkim rizikom i procene rizika 

17 – Vasin T. Ljubislav
Standardi kvaliteta i kvalitet transportne usluge

18 – Bulajić J. Aleksandar
Bezbednost ranjivih vojnih učesnika u saobraćaju

19 – Glavač T. Boris
Sprava za jačanje mišića stopala 

SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas