VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 1
Godina LX, januar – mart 2012.

1 - Gaćeša N. Nebojša
Šezdeseta godina Vojnotehničkog glasnika – u susret jubileju

NAUČNI ČLANCI

2 - Pamučar S. Dragan, Đorović D. Boban 
Optimizacija modela za proizvodnju i kontrolu zaliha primenom genetskih algoritama 

3 – Milićević R. Milić, Župac Ž. Goran
Objektivni pristup određivanju težina kriterijuma

4 – Šimić P. Goran
Učenje programskog jezika Java rešavanjem problema

5 - Mladenović D. Dragan, Jovanović M. Danko, Drakulić S. Mirjana 
Tehnološki, vojni i društveni preduslovi primene sajber ratovanja

6 - Protić D. Danijela, Antić D. Vladimir
Smanjenje uticaja greške u krizi: modelovanje zasnovano na agentima

7- Ćuk V. Danilo, Abobaker H. S. Mostafa, Mandić D. Slobodan
Novi zakon vođenja za taktičku raketu zemlja–zemlja

8 - Demić D. Miroslav
Prilog istraživanju uticaja iskošenosti osovina na potrošnju goriva motornog vozila

9 - Đurđević B. Mile 
Izračunavanje karakterističnih temperatura očvršćavanja podeutektičkih Al-Si-Cu legura primenom silicijum ekvivalenta 

10 – Jegdić V. Bore, Ristić S. Slavica, Polić-Radovanović R. Suzana, Alil B. Ana
Korozija i konzervacija naoružanja i vojne opreme

11 - Mrdak R. Mihailo
Mikrostruktura i mehaničke osobine nikal-hrom-bor-silicijum slojeva proizvedenih plazma sprej postupkom pri atmosferskom pritisku

12 - Borisov A. Mirko, Banković D. Radoje
Nova službena kartografska projekcija Srbije

STRUČNI ČLANCI

13 - Milojević S. Ivan, Guberinić V. Rade
Stohastički model prognoze potražnje rezervnih delova

14 - Vuletić V. Dejan
Napadi na računarske sisteme

15 - Markagić S. Milorad
Protokoli  i pravci razvoja kvantne kriptografije

16 - Dautović D. Jovo
Mogućnosti regeneracije delova brodskih gasoturbinskih motora primenom metode metalizacije plazma postupkom

17 - Jeremić B. Radun
Ekološki aspekti procesa demilitarizacije i uništavanja ubojnih sredstava

18 - Pokorni J. Slavko
14. međunarodna konferencija ICDQM-2011 (prikaz zbornika radova) 

19 - Đurković P. Vlado
Treći internacionalni kongres Srpskog društva za mehaniku (prikaz zbornika radova)

20 - Gaćeša N. Nebojša
Prikaz monografije „Opasne materije“ autora Vlade Radića

SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

SPISAK RECENZENATA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA

IZJAVA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA O ETIČKOM POSTUPANJU

 

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas