VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 3

Godina LIX, jul – septembar 2011.
 
NAUČNI ČLANCI
1 - Ćuk V. Danilo, Mandić D. Slobodan
Poređenje različitih autopilota za upravljanje normalnim ubrzanjem rakete zemlja-zemlja 
2 – Stopić R. Srećko, Friedrich G. Bernd
Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu
3 – Hribšek F. Marija, Ristić S. Slavica, Radojković Ž. Bojana, Filipović Lj. Zoran 
Modelovanje i projektovanje filtara sa površinskim talasima i njihova primena u vojne svrhe
4 – Kokelj R. Tugomir, Milinović P. Momčilo, Jeremić M. Olivera
Uticaj aerodinamičkih kočnica na rentabilnost gađanja površinskih ciljeva samohodnim višecevnim lanserom raketa
5 – Tadić M. Marin, Čitaković M. Nada
Mehanohemijska sinteza i magnetne osobine nanočestičnog maghemita
6 – Biočanin Lj. Stojko, Pavlović R. Milan
Određivanje optimalne periodičnosti preventivnog održavanja motora V46–6
STRUČNI ČLANCI
7 - Stanković R. Momir, Manojlović M. Stojadin
Primena akvizicione kartice u identifikaciji pozicionog servosistema 
8 - Samčović B. Andreja
Tehnološke karakteristike digitalnog standarda DVB-H za difuzni video-prenos kod prenosivih uređaja
9 – Devetak M. Saša, Terzić R. Miroslav 
Primena metode analitičkih hijerarhijskih procesa u izboru optimalnog taktičkog radio sistema 
10 – Bakrač T. Saša
Korišćenje geotopografskih materijala u zaštiti životne sredine
SAVREMENO NAORUŽANjE I VOJNA OPREMA
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas