VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 2

Godina LIX, april – jun 2011.
 
NAUČNI ČLANCI
1 – Jerković D. Damir, Regodić B. Dušan
Uticaj aerodinamičkih koeficijenata na elemente putanje klasičnog projektila
2 – Donevski V. Dragan
Metodologija izbora naoružanja za primenu na lakim terenskim točkaškim vozilima
3 – Grkić R. Aleksandar, Duboka V. Čedomir, Krsmanović M. Milan
Modeliranje procesa promene stepena prenosa u planetarnim menjačkim prenosnicima motornih vozila
4 – Ilić M. Slaviša, Radosavljević R. Vladan
Unapređenje praćenja kvantitativnog stanja mirnodopskih zaliha pogonskog goriva na pumpnim stanicama
STRUČNI ČLANCI
5 - Manjak M. Mladen, Miletić М. Slobodan 
Predlog koncepta komandno-informacionog sistema brigade KoV Vojske Srbije
6 - Sokolović S. Vlada, Oklopdžija N. Milan, Marković B. Goran
Izbor metoda sinhronizacije signala u softverskom GPS prijemniku 
7 – Markagić S. Milorad 
Osnovne funkcije elemenata telekomunikacionog kanala za uspešan prenos poruka
8 - Majkić Đ. Zoran, Vukčević S. Novak
Analiza vrsta i lokacija veza i nekih konstruktivnih zahteva pri ugradnji različitih tipova nadgradnji na transportna vozila
9 – Andrejić D. Marko, Đorović D. Boban, Pamučar D. Dragan 
Upravljanje projektima po pristupu projekt menadžmenta
10 - Borisov A. Mirko, Banković D. Radoje
Primena  GIS sa aspekta multifunkcionalnosti
11 – Gošić M. Aleksandar 
X Međunarodni simpozijum ''Prevencija saobraćajnih nezgoda 2010''
SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas