VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 1
Godina LIX, januar – mart 2011.
S A D R Ž A J
NAUČNI ČLANCI
1 – Andrejić D. Marko, Radosavljević R. Vladan, Arsić N. Slaviša
Logističko obrazovanje i obučavanje nelogističkog osoblja
2 – Đorđević Lj. Miroslav
Uticaj cevi topa tenka na dijagram zračenja monopol antene
3 – Radonjić M. Vojkan, Gaćeša N. Nebojša
Uticaj sredine na prostiranje elektromagnetnih talasa kod digitalnih radio-relejnih uređaja GRC 408E
4 – Borisov A. Mirko, Banković D. Radoje, Drobnjak M. Siniša
Evaluacija morfometrijskih karakteristika zemljišta pri izradi karte tenkoprohodnosti
STRUČNI ČLANCI
5 – Sokolović S. Vlada
Analiza akvizicije signala u softverskom GPS prijemniku
6 – Jevtović V. Milojko, Pavlović Z. Boban
Topološka analiza telekomunikacionih mreža
7 – Terzić R. Miroslav
Predlog ad hoc računarske mreže Katedre vojnih elektronskih sistema VA primenom bluetooth tehnologije
8 – Pejanović J. Miloš
Razvoj informacionih sistema u internet okruženju korišćenjem softverskih komponenti sa posebnim osvrtom na primenu u vojnoj organizaciji 
9 – Pokorni J. Slavko
13. Međunarodna konferencija ICDQM 2010
10 - Gaćeša N. Nebojša, Radonjić M. Vojkan
XXXVII Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2010
SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

SPISAK RECENZENATA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA   

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas