УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 2017-2021

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) и тачке 3. Одлуке о статусу војних часописа у Министарству одбране, инт. бр. 53-10 од 24. марта 2006. године, министар одбране доноси одлуку о именовању уређивачког одбора Војнотехничког гласника, научног часописа Министарства одбране (инт. бр. 29-23 од 27. фебруара 2017. године). Именује се Уређивачки одбор за научни часопис „Војнотехнички гласник“ у саставу:

- генерал-мајор проф. др Бојан Зрнић, Универзитет одбране у Београду, Војна академија, председник Уређивачког одбора, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0961-993X,
- генерал-мајор проф. др Младен Вуруна, Министарство одбране Републике Србије, Управа за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе, заменик председника Уређивачког одбора, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3558-4312,
- пуковник проф. др Миленко Андрић, Универзитет одбране у Београду, Војна академија, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9038-0876,
- мр Сергеј А. Аргунов, Гидрографическое общество, Санкт-Петербург, Российская федерация (Hydrographic society, St. Petersburg, Russian Federation), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5264-6634,
- проф. др Ismat Beg, Lahore School of Economics, Lahore, Pakistan, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-4191-1498,
- проф. др Стеван М. Бербер, The University of Auckland, Department of Electrical and Computer Engineering, Auckland, New Zealand, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-2432-3088,
- проф. др Сања Вранеш, Институт „Михајло Пупин“, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-7054-6928,
- проф. др Леонид И. Гречихин, Минский государственный высший авиационный колледж, Минск, Республика Беларусь (Minsk State Higher Aviation College, Minsk, Republic of Belarus), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5358-9037,
- академик Иван Гутман, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9681-1550,
- проф. др Александр В. Дорохов, Харьковский национальный экономический университет, Харьков, Украина (Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0737-8714,
- проф. др Жељко Ђуровић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-6076-442X,
- др Никола Жегарац, Српска академија изумитеља и научника, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1766-8184,
- проф. др Алекса Ј. Зејак, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5114-2867,
- проф. др Вукица М. Јовановић, Old Dominion University Norfolk, USA, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8626-903X,
- проф. др Бранко Ковачевић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9334-9639,
- др Сања Љ. Корица, Универзитет Унион - Никола Тесла, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-7915-9430,
- научни саветник др Ана И. Костов, Институт за рударство и металургију, Бор, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1893-7187,
- ванр. проф. др Славољуб С. Лекић, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-4834-3550,
- др Василије М. Мановић, Combustion and CCS Centre, Cranfield University, Cranfield, United Kingdom, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8377-7717,
- потпуковник ванр. проф. др Јаромир Марес, Универзитет одбране у Брну, Чешка Република, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1337-3821
- академик Градимир В. Миловановић, Српска академија наука и уметности, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3255-8127,
- ванр. проф. др Penumarthy Parvateesam Murthy, University Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Department of Pure and Applied Mathematics, Bilaspur (Chhattisgarh), India, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3745-4607,
- научни саветник др Предраг Петровић, Институт за телекомуникације и електронику ИРИТЕЛ АД, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0455-7506,
- проф. др Славко Ј. Покорни, Висока школа за информационе технологије, рачунарски дизајн и савремено пословање, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3173-597X,
- проф. др Стојан Раденовић, Универзитет у Београду, Машински факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-8254-6688,
- проф. др Андреја Самчовић, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-6432-2816,
- проф. др Николај И. Сидњаев, Московски државни технички универзитет „Н. Е. Бауман“, Москва, Руска Федерација, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5722-4553,
- проф. др Јонел Старецу, Transilvania University of Brasov, Romania, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5947-7557,
- научни саветник др Срећко С. Стопић, RWTH Aachen University, Faculty for Georesourcen and Materials Engineering, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Deutschland, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1752-5378,
- проф. др Мирослав Д. Трајановић, Универзитет у Нишу, Машински факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3325-0933,
- доц. др Вадим Л. Хајков, Краснодар, Руска Федерација, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1433-3562,
- проф. др Владимир Г. Чернов, Владимирский государственный университет, Владимир, Российская федерация (Vladimir State University, Vladimir, Russian Federation), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1830-2261,
- потпуковник мр Небојша Н. Гаћеша, уредник Војнотехничког гласника, секретар Уређивачког одбора, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3217-6513.

Уређивачки одбор је именован за период од две године.


УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 2013-2016

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05 и 101/07) и тачке 3. Одлуке о статусу војних часописа у Министарству одбране, инт. бр. 53-10 од 24. 3. 2006, министар одбране донео је дана 9. 10. 2013. године Одлуку о именовању уређивачких одбора војних часописа у Министарству одбране (инт. бр. 391-13).
Именован је Уређивачки одбор за часопис “Војнотехнички гласник” у саставу:

- генерал-мајор проф. др Бојан Зрнић, Управа за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије, председник Уређивачког одбора, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0961-993X,
- доц. др Данко Јовановић, генерал-мајор у пензији, заменик председника Уређивачког одбора, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-8813-2267,
- др Стеван М. Бербер, The University of Auckland, Department of Electrical and Computer Engineering, Auckland, New Zealand, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-2432-3088,
- генерал-мајор проф. др Младен Вуруна, ректор Универзитета у Београду, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3558-4312,
- проф. др Леонид Гречихин, Минский государственный высший авиационный колледж, Минск, Республика Беларусь (Minsk State Higher Aviation College, Minsk, Republic of Belarus), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5358-9037,
- проф. др Александр Дорохов, Харьковский национальный экономический университет, Харьков, Украина (Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0737-8714,
- пуковник ванр. проф. др Горан Дикић, Универзитет одбране, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0858-1415,
- проф. др Жељко Ђуровић, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-6076-442X,
- проф. др Алекса Зејак, Факултет техничких наука, Нови Сад, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5114-2867,
- др Јован Исаковић, Војнотехнички институт, Београд,
- проф. др Слободан Јарамаз, Машински факултет Универзитета у Београду,
- проф. др Миодраг Јевтић, генерал-потпуковник у пензији, Београд,
- др Вукица М. Јовановић, Trine University, Allen School of Eggineering and Technology, Department of Engineering Technology, Angola, Indiana, USA, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8626-903X,
- проф. др Митар Ковач, генерал-мајор у пензији,
- проф. др Бранко Ковачевић, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9334-9639,
- проф. др Мирко Коматина, Машински факултет Универзитета у Београду,
- научни саветник др Ана Костов, Институт за рударство и металургију, Бор, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1893-7187,
- др Василије М. Мановић, Combustion and CCS Centre, Cranfield University, Cranfield, UK, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8377-7717,
- проф. др Момчило Милиновић, Машински факултет Универзитета у Београду, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5361-7544,
- академик проф. др Градимир В. Миловановић, Српска академија наука и уметности, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3255-8127,
- проф. др Митар Новаковић, Универзитет у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина,
- научни саветник др Предраг Петровић, Институт за телекомуникације и електронику ИРИТЕЛ АД, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0455-7506,
- проф. др Славко Покорни, Висока школа за информационе технологије, рачунарски дизајн и савремено пословање, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3173-597X,
- пуковник доц. др Стеван Радојчић, Војногеографски институт, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-7203-0637,
- пуковник доц. др Зоран Рајић, Војнотехнички институт, Београд,
- научни саветник др Александар Родић, Институт „Михајло Пупин“, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5595-9724,
- проф. др Станко Станић, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина,
- проф. др Јонел Старету, Transilvania University of Brasov, Romania, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5947-7557,
- научни саветник др Срећко С. Стопић, RWTH Aachen University, Faculty for Georesourcen and Materials Engineering, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Deutschland, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1752-5378,
- проф. др Мирослав Трајановић, Машински факултет Универзитета у Нишу, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3325-0933,
- научни сарадник др Обрад Чабаркапа, пуковник у пензији, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3949-8227,
- проф. др Владимир Чернов, Владимирский государственный университет, Владимир, Российская федерация (Vladimir State University, Vladimir, Russian federation), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1830-2261,
- потпуковник мр Небојша Гаћеша, уредник Војнотехничког гласника, секретар Уређивачког одбора, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3217-6513.

Уређивачки одбор је именован за период од две године.
 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 2011-2013

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05 и 101/07) и тачке 3. Одлуке о статусу војних часописа у Министарству одбране, инт. бр. 53-10 од 24. 3. 2006, министар одбране донео је дана 9. 6. 2011. године Одлуку о именовању уређивачких одбора војних часописа у Министарству одбране (инт. бр. 53-97).
Именован је Уређивачки одбор за часопис “Војнотехнички гласник” у саставу:
- бригадни генерал проф. др Бојан Зрнић, начелник Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе МО, председник Уређивачког одбора,
- бригадни генерал доц. др Данко Јовановић, начелник Управе за логистику (Ј-4) ГШ Генералштаба Војске Србије, заменик председника Уређивачког одбора,
- др Стеван М. Бербер, The University of Auckland, Department of Electrical and Computer Engineering, Auckland, New Zealand,
- пуковник доц. др Мирко Борисов, начелник Војногеографског института, Београд,
- проф. др Драгољуб Вујић, Војнотехнички институт, Београд,
- бригадни генерал проф. др Младен Вуруна, начелник Војне академије, Београд,
- пуковник доц. др Горан Дикић, проректор Универзитета одбране, Београд,
- проф. др Жељко Ђуровић, Електротехнички факултет Универзитета у Београду,
- проф. др Жељко Жилић, McGill University Department of Electrical & Computer Engineering, Montreal, Canada,
- проф. др Алекса Зејак, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду,
- проф. др Слободан Јарамаз, шеф Катедре за војно машинство Машинског факултета Универзитета у Београду,
- генерал-мајор проф. др Миодраг Јевтић, ректор Универзитета одбране, Београд, 
- др Вукица М. Јовановић, Trine University, Allen School of Eggineering and Technology, Department of Engineering Technology, Angola, Indiana, USA, 
- проф. др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета у Београду, 
- проф. др Мирко Коматина, шеф Катедре за термомеханику Машинског факултета Универзитета у Београду,
- научни саветник др Ана Костов, Институт за рударство и металургију, Бор,
- др Василије М. Мановић, CanmetENERGY, Natural Resources Canada, Ottawa, Canada,
- проф. др Момчило Милиновић, Катедра за системе наоружања Машинског факултета Универзитета у Београду,
- проф. др Градимир В. Миловановић, члан Српске академије наука и уметности, Математички институт САНУ, Београд,
- научни саветник др Предраг Петровић, Извршни директор за научно-истраживачки рад и радиокомуникације Института за телекомуникације и електронику ИРИТЕЛ АД, Београд,
- пуковник доц. др Зоран Рајић, директор Војнотехничког института, Београд, 
- научни саветник др Александар Родић, руководилац Центра за роботику Института „Михајло Пупин“, Београд, 
- научни саветник др Срећко С. Стопић, RWTH Aachen University, Faculty for Georesourcen and Materials Engineering, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Deutschland,
- проф. др Мирослав Трајановић, шеф Катедре за производно-информационе технологије и менаџмент Машинског факултета Универзитета у Нишу, 
- пуковник научни сарадник др Обрад Чабаркапа, начелник Оделења за научну и инвентивну делатност, Управа за стратегијско планирање Сектора за политику одбране МО,
- потпуковник мр Небојша Гаћеша, одговорни уредник Војнотехничког гласника, секретар Уређивачког одбора.
Уређивачки одбор је именован за период од две године.
 

 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 2009-2011

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05 и 101/07) и тачке 3. Одлуке о статусу војних часописа у Министарству одбране, инт. бр. 53-10 од 24. 3. 2006, министар одбране донео је дана 18. 5. 2009. године Одлуку о именовању уређивачких одбора војних часописа у Министарству одбране (инт. бр. 543-4).

Именован је Уређивачки одбор за часопис “Војнотехнички гласник” у саставу:

Бригадни генерал др Данко Јовановић, дипл. инж. (председник Одбора);
бригадни генерал др Младен Вуруна, дипл. инж.;
бригадни генерал др Бојан Зрнић, дипл. инж.;
пуковник др Слободан Илић, дипл. инж. (заменик председника Одбора);
пуковник др Бранислав Јакић, дипл. инж.;
пуковник др Југослав Радуловић, дипл. инж.;
пуковник др Марко Андрејић, дипл. инж.;
пуковник др Горан Дикић, дипл. инж.;
пуковник др Жељко Ранковић, дипл. инж.;
пуковник др Зоран Рајић, дипл. инж.;
пуковник Зоран Патић, дипл. инж.;
др Драгољуб Вујић, дипл. инж.;
др Слободан Јарамаз, дипл. инж.;
др Зоран Филиповић, дипл. инж.;
др Младен Пантић, дипл. инж.;
др Миљко Ерић, дипл. инж.;
потпуковник мр Небојша Гаћеша, дипл. инж. (секретар Одбора).

Уређивачки одбор је именован за период од две године.
 

 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr  es

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас