UREĐIVAČKI ODBOR 2017-2019

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i tačke 3. Odluke o statusu vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane, int. br. 53-10 od 24. marta 2006. godine, ministar odbrane donosi odluku o imenovanju uređivačkog odbora Vojnotehničkog glasnika, naučnog časopisa Ministarstva odbrane (int. br. 29-23 od 27. februara 2017. godine). Imenuje se Uređivački odbor za naučni časopis „Vojnotehnički glasnik“ u sastavu:

- general-major prof. dr Bojan Zrnić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, predsednik Uređivačkog odbora, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0961-993X,
- general-major prof. dr Mladen Vuruna, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse, zamenik predsednika Uređivačkog odbora, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3558-4312,
- pukovnik prof. dr Milenko Andrić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9038-0876,
- mr Sergej A. Argunov, Гидрографическое общество, Санкт-Петербург, Российская федерация (Hydrographic society, St. Petersburg, Russian Federation), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5264-6634,
- prof. dr Ismat Beg, Lahore School of Economics, Lahore, Pakistan, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-4191-1498,
- prof. dr Stevan M. Berber, The University of Auckland, Department of Electrical and Computer Engineering, Auckland, New Zealand, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-2432-3088,
- prof. dr Vladimir G. Černov, Владимирский государственный университет, Владимир, Российская федерация (Vladimir State University, Vladimir, Russian Federation), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1830-2261,
- prof. dr Aleksandr V. Dorohov, Харьковский национальный экономический университет, Харьков, Украина (Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0737-8714,
- prof. dr Željko Đurović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-6076-442X,
- prof. dr Leonid I. Grečihin, Минский государственный высший авиационный коллеџ, Минск, Республика Беларусь (Minsk State Higher Aviation College, Minsk, Republic of Belarus), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5358-9037,
- doc. dr Vadim L. Hajkov, Krasnodar, Ruska Federacija, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1433-3562,
- prof. dr Vukica M. Jovanović, Old Dominion University Norfolk, USA, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8626-903X,
- prof. dr Sanja Lj. Korica, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-7915-9430,
- naučni savetnik dr Ana I. Kostov, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1893-7187,
- prof. dr Branko Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9334-9639,
- vanr. prof. dr Slavoljub S. Lekić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-4834-3550,
- dr Vasilije M. Manović, Combustion and CCS Centre, Cranfield University, Cranfield, United Kingdom, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8377-7717,
- potpukovnik vanr. prof. dr Jaromir Mares, Univerzitet odbrane u Brnu, Češka Republika, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1337-3821
- akademik Gradimir V. Milovanović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3255-8127,
- vanr. prof. dr Penumarthy Parvateesam Murthy, University Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Department of Pure and Applied Mathematics, Bilaspur (Chhattisgarh), India, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3745-4607,
- naučni savetnik dr Predrag Petrović, Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL AD, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0455-7506,
- prof. dr Slavko J. Pokorni, Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3173-597X,
- prof. dr Stojan Radenović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-8254-6688,
- prof. dr Andreja Samčović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-6432-2816,
- prof. dr Nikolaj I. Sidnjaev, Moskovski državni tehnički univerzitet „N. E. Bauman“, Moskva, Ruska Federacija, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5722-4553,
- prof. dr Jonel Starecu, Transilvania University of Brasov, Romania, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5947-7557,
- naučni savetnik dr Srećko S. Stopić, RWTH Aachen University, Faculty for Georesourcen and Materials Engineering, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Deutschland, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1752-5378,
- prof. dr Miroslav D. Trajanović, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3325-0933,
- prof. dr Sanja Vraneš, Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-7054-6928
- prof. dr Aleksa J. Zejak, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5114-2867,
- dr Nikola Žegarac, Srpska akademija izumitelja i naučnika, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1766-8184,
- potpukovnik mr Nebojša N. Gaćeša, urednik Vojnotehničkog glasnika, sekretar Uređivačkog odbora, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3217-6513.

Uređivački odbor je imenovan za period od dve godine.
 

UREĐIVAČKI ODBOR 2013-2016

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, broj 79/05 i 101/07) i tačke 3. Odluke o statusu vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane, int. br. 53-10 od 24. 3. 2006, ministar odbrane doneo je dana 9. 10. 2013. godine Odluku o imenovanju uređivačkih odbora vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane (int. br. 391-13).
Imenovan je Uređivački odbor za časopis “Vojnotehnički glasnik” u sastavu:
– general-major prof. dr Bojan Zrnić, Uprava za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane Republike Srbije, predsednik Uređivačkog odbora, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0961-993X,
– doc. dr Danko Jovanović, general–major u penziji, zamenik predsednika Uređivačkog odbora, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-8813-2267,
– dr Stevan M. Berber, The University of Auckland, Department of Electrical and Computer Engineering, Auckland, New Zealand, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-2432-3088,
– naučni saradnik dr Obrad Čabarkapa, pukovnik u penziji, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3949-8227,
– prof. dr Vladimir Černov, Владимирский государственный университет, Владимир, Российская федерация (Vladimir State University, Vladimir, Russian federation), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1830-2261,
– pukovnik vanr. prof. dr Goran Dikić, Univerzitet odbrane, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0858-1415,
– prof. dr Aleksandr Dorohov, Харьковский национальный экономический университет, Харьков, Украина (Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0737-8714,
– prof. dr Željko Đurović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-6076-442X,
– prof. dr Leonid Grečihin, Минский государственный высший авиационный колледж, Минск, Республика Беларусь (Minsk State Higher Aviation College, Minsk, Republic of Belarus), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5358-9037,
– dr Jovan Isaković, Vojnotehnički institut, Beograd,
– prof. dr Slobodan Jaramaz, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
– prof. dr Miodrag Jevtić, general-potpukovnik u penziji,
– dr Vukica M. Jovanović, Trine University, Allen School of Eggineering and Technology, Department of Engineering Technology, Angola, Indiana, USA, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8626-903X,
– prof. dr Mirko Komatina, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
– naučni savetnik dr Ana Kostov, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1893-7187,
– prof. dr Mitar Kovač, general-major u penziji,
– prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9334-9639,
– dr Vasilije M. Manović, Combustion and CCS Centre, Cranfield University, Cranfield, UK, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8377-7717,
– prof. dr Momčilo Milinović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5361-7544,
– akademik prof. dr Gradimir V. Milovanović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3255-8127,
– prof. dr Mitar Novaković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina,
– naučni savetnik dr Predrag Petrović, Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL AD, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0455-7506,
– prof. dr Slavko Pokorni, Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3173-597X,
– pukovnik doc. dr Stevan Radojčić, Vojnogeografski institut, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-7203-0637,
– pukovnik doc. dr Zoran Rajić, Vojnotehnički institut, Beograd,
– naučni savetnik dr Aleksandar Rodić, Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5595-9724,
– prof. dr Stanko Stanić, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina,
– prof. dr Jonel Staretu, Transilvania University of Brasov, Romania, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5947-7557,
– naučni savetnik dr Srećko S. Stopić, RWTH Aachen University, Faculty for Georesourcen and Materials Engineering, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Deutschland, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1752-5378,
– prof. dr Miroslav Trajanović, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3325-0933,
– general–major prof. dr Mladen Vuruna, rektor Univerziteta u Beogradu, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3558-4312
– prof. dr Aleksa Zejak, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5114-2867,
– potpukovnik mr Nebojša Gaćeša, urednik Vojnotehničkog glasnika, sekretar Uređivačkog odbora, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3217-6513.
Uređivački odbor je imenovan za period od dve godine.
 
 
UREĐIVAČKI ODBOR 2011-2013
Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, broj 79/05 i 101/07) i tačke 3. Odluke o statusu vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane, int. br. 53-10 od 24. 3. 2006, ministar odbrane doneo je dana 9. 6. 2011. godine Odluku o imenovanju uređivačkih odbora vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane (int. br. 53-97).
Imenovan je Uređivački odbor za časopis “Vojnotehnički glasnik” u sastavu:
- brigadni general prof. dr Bojan Zrnić, načelnik Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse MO, predsednik Uređivačkog odbora,
- brigadni general doc. dr Danko Jovanović, načelnik Uprave za logistiku (J-4) GŠ Generalštaba Vojske Srbije, zamenik predsednika Uređivačkog odbora,
- dr Stevan M. Berber, The University of Auckland, Department of Electrical and Computer Engineering, Auckland, New Zealand,
- pukovnik doc. dr Mirko Borisov, načelnik Vojnogeografskog instituta, Beograd,
- prof. dr Dragoljub Vujić, Vojnotehnički institut, Beograd,
- brigadni general prof. dr Mladen Vuruna, načelnik Vojne akademije, Beograd,
- pukovnik doc. dr Goran Dikić, prorektor Univerziteta odbrane, Beograd,
- prof. dr Željko Đurović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu,
- prof. dr Željko Žilić, McGill University Department of Electrical & Computer Engineering, Montreal, Canada,
- prof. dr Aleksa Zejak, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,
- prof. dr Slobodan Jaramaz, šef Katedre za vojno mašinstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
- general-major prof. dr Miodrag Jevtić, rektor Univerziteta odbrane, Beograd, 
- dr Vukica M. Jovanović, Trine University, Allen School of Eggineering and Technology, Department of Engineering Technology, Angola, Indiana, USA, 
- prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, 
- prof. dr Mirko Komatina, šef Katedre za termomehaniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
- naučni savetnik dr Ana Kostov, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor,
- dr Vasilije M. Manović, CanmetENERGY, Natural Resources Canada, Ottawa, Canada,
- prof. dr Momčilo Milinović, Katedra za sisteme naoružanja Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
- prof. dr Gradimir V. Milovanović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, Matematički institut SANU, Beograd,
- naučni savetnik dr Predrag Petrović, Izvršni direktor za naučno-istraživački rad i radiokomunikacije Instituta za telekomunikacije i elektroniku IRITEL AD, Beograd,
- pukovnik doc. dr Zoran Rajić, direktor Vojnotehničkog instituta, Beograd, 
- naučni savetnik dr Aleksandar Rodić, rukovodilac Centra za robotiku Instituta „Mihajlo Pupin“, Beograd, 
- naučni savetnik dr Srećko S. Stopić, RWTH Aachen University, Faculty for Georesourcen and Materials Engineering, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Deutschland,
- prof. dr Miroslav Trajanović, šef Katedre za proizvodno-informacione tehnologije i menadžment Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, 
- pukovnik naučni saradnik dr Obrad Čabarkapa, načelnik Odelenja za naučnu i inventivnu delatnost, Uprava za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane MO,
- potpukovnik mr Nebojša Gaćeša, odgovorni urednik Vojnotehničkog glasnika, sekretar Uređivačkog odbora.
Uređivački odbor je imenovan za period od dve godine.
 
UREĐIVAČKI ODBOR 2009-2011
Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, broj 79/05 i 101/07) i tačke 3. Odluke o statusu vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane, int. br. 53-10 od 24. 3. 2006, ministar odbrane doneo je dana 18. 5. 2009. godine Odluku o imenovanju uređivačkih odbora vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane (int. br. 543-4).
Imenovan je Uređivački odbor za časopis “Vojnotehnički glasnik” u sastavu:
Brigadni general dr Danko Jovanović, dipl. inž. (predsednik Odbora); 
brigadni general dr Mladen Vuruna, dipl. inž.; 
brigadni general dr Bojan Zrnić, dipl. inž.; 
pukovnik dr Slobodan Ilić, dipl. inž. (zamenik predsednika Odbora); 
pukovnik dr Branislav Jakić, dipl. inž.;
pukovnik dr Jugoslav Radulović, dipl. inž.; 
pukovnik dr Marko Andrejić, dipl. inž.; 
pukovnik dr Goran Dikić, dipl. inž.; 
pukovnik dr Željko Ranković, dipl. inž.; 
pukovnik dr Zoran Rajić, dipl. inž.; 
pukovnik Zoran Patić, dipl. inž.; 
dr Dragoljub Vujić, dipl. inž.; 
dr Slobodan Jaramaz, dipl. inž.; 
dr Zoran Filipović, dipl. inž.; 
dr Mladen Pantić, dipl. inž.; 
dr Miljko Erić, dipl. inž.; 
potpukovnik mr Nebojša Gaćeša, dipl. inž. (sekretar Odbora). 

Uređivački odbor je imenovan za period od dve godine. 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas