Власници:
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ и ВОЈСКА СРБИЈЕ
Издавач:
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ, ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Ректор
Генерал-потпуковник доц. др Горан Радовановић
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ГЛАСНИКА
Потпуковник ванр. проф. др Драган Памучар
e-mail: dragan.pamucar@va.mod.gov.rs
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-8522-1942
Технички уредник
Потпуковник мр Небојша Гаћеша
e-mail: nebojsa.gacesa@mod.gov.rs 
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3217-6513
тел.: војни 40-260 (011/3603-260), 066/87-00-123
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
- генерал-мајор проф. др Бојан Зрнић, Универзитет одбране у Београду, Војна академија,  председник Уређивачког одбора, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0961-993X, 
- генерал-мајор проф. др Младен Вуруна, Министарство одбране Републике Србије, Управа за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе, заменик председника Уређивачког одбора, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3558-4312,
- пуковник проф. др Миленко Андрић, Универзитет одбране у Београду, Војна академија, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9038-0876,
- мр Сергеј А. Аргунов, Гидрографическое общество, Санкт-Петербург, Российская федерация (Hydrographic society, St. Petersburg, Russian Federation), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5264-6634,
- проф. др Ismat Beg, Lahore School of Economics, Lahore, Pakistan, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-4191-1498,
- проф. др Стеван М. Бербер, The University of Auckland, Department of Electrical and Computer Engineering, Auckland, New Zealand, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-2432-3088,
- проф. др Сања Вранеш, Институт „Михајло Пупин“, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-7054-6928,
- проф. др Леонид И. Гречихин, Минский государственный высший авиационный колледж, Минск, Республика Беларусь (Minsk State Higher Aviation College, Minsk, Republic of Belarus), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5358-9037,
- академик Иван Гутман, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9681-1550,
- проф. др Александр В. Дорохов, Харьковский национальный экономический университет, Харьков, Украина (Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0737-8714,
- проф. др Жељко Ђуровић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-6076-442X,
- др Никола Жегарац, Српска академија изумитеља и научника, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1766-8184,
- проф. др Алекса Ј. Зејак, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5114-2867,
- проф. др Вукица М. Јовановић, Old Dominion University Norfolk, USA, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8626-903X,
- проф. др Бранко Ковачевић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-9334-9639,
- др Сања Љ. Корица, Универзитет Унион - Никола Тесла, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-7915-9430,
- научни саветник др Ана И. Костов, Институт за рударство и металургију, Бор, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1893-7187,
- ванр. проф. др Славољуб С. Лекић, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-4834-3550,
- др Василије М. Мановић, Combustion and CCS Centre, Cranfield University, Cranfield, United Kingdom, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8377-7717,
- потпуковник ванр. проф. др Јаромир Марес, Универзитет одбране у Брну, Чешка Република, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1337-3821
- академик Градимир В. Миловановић, Српска академија наука и уметности, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3255-8127,
- ванр. проф. др Penumarthy Parvateesam Murthy, University Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Department of Pure and Applied Mathematics, Bilaspur (Chhattisgarh), India, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3745-4607,
- научни саветник др Предраг Петровић, Институт за телекомуникације и електронику ИРИТЕЛ АД, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-0455-7506,
- проф. др Славко Ј. Покорни, Висока школа за информационе технологије, рачунарски дизајн и савремено пословање, Београд, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3173-597X,
- проф. др Стојан Раденовић, Универзитет у Београду, Машински факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-8254-6688,
- проф. др Андреја Самчовић, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-6432-2816,
- проф. др Николај И. Сидњаев, Московски државни технички универзитет „Н. Е. Бауман“, Москва, Руска Федерација, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5722-4553,
- проф. др Јонел Старецу, Transilvania University of Brasov, Romania, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-5947-7557,
- научни саветник др Срећко С. Стопић, RWTH Aachen University, Faculty for Georesourcen and Materials Engineering, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Deutschland, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1752-5378,
- проф. др Мирослав Д. Трајановић, Универзитет у Нишу, Машински факултет, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-3325-0933,
- доц. др Вадим Л. Хајков, Краснодар, Руска Федерација, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1433-3562,
- проф. др Владимир Г. Чернов, Владимирский государственный университет, Владимир, Российская федерация (Vladimir State University, Vladimir, Russian Federation), ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1830-2261,
- потпуковник мр Небојша Н. Гаћеша, уредник Војнотехничког гласника, секретар Уређивачког одбора, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3217-6513.
Адреса редакције:
ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК
Вељка Лукића Курјака 33, 11042 Београд, ПАК 116599, Република Србија
http://www.vtg.mod.gov.rs                                                                         http://aseestant.ceon.rs/index.php/vtg
http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0042-8469&lang=src
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=53280
https://doaj.org/toc/2217-4753
e-mail: vojnotehnicki.glasnik@mod.gov.rs
Претплата на штампано издање: e-mail: vojnotehnicki.glasnik@mod.gov.rs
Рукописи се не враћају
Часопис излази тромесечно
Први штампани број Војнотехничког гласника објављен је 1. 1. 1953. године.
Прво електронско издање Војнотехничког гласника на Интернету објављено је 1. 1. 2011. године. 
Војнотехнички гласник је лиценциран код ЕBSCO Publishing-a, највећег светског агрегатора часописа, периодике и осталих извора у пуном тексту. Комплетан текст Војнотехничког гласника доступан је у базама података  ЕBSCO Publishing-a.
Штампа: Војна штампарија – Београд, Ресавска 40б
e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs
Ликовно-графички уредник
Марија Марић
e-mail: marija.maric@mod.gov.rs
Техничко уређење
мр Небојша Гаћеша,
е-mail: nebojsa.gacesa@mod.gov.rs,
Лектор и коректор
Добрила Милетић, професор
e-mail: dobrila.miletic@mod.gov.rs
Превод на енглески
Јасна Вишњић, професор
e-mail: jasnavisnjic@yahoo.com,
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1728-4743
Превод на руски
др Карина Авагјан
e-mail: karinka2576@mail.ru
Превод на немачки
Гордана Богдановић
e-mail: gordana.bogdanovic@yahoo.com
Превод на француски
Драган Вучковић
e-mail: draganvuckovic@kbcnet.com,
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601
 
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
623+355 / 359
355 / 359

 

ВОЈНОТЕХНИЧКИ гласник : научни часопис
Министарства одбране Републике Србије =
Military technical courier : scientific
periodical of the Ministry of Defence of the
Republic of Serbia / одговорни уредник
Небојша Гаћеша. - Год. 1, бр. 1 (1953) -
- Београд (Браће Југовића 19) : Министарство
одбране Републике Србије, 1953- (Београд :
Војна штампарија). - 24 cm
 
Доступно и на:
http://www.vtg.mod.gov.rs/ -
Месечно. - Друго издање на другом медијуму:
Vojnotehnički glasnik (Online) = ISSN
2217-4753
ISSN 0042-8469 = Војнотехнички гласник
COBISS.SR-ID 4423938 

 

Цена: 600,00 динара

Тираж: 100 примерака

На основу мишљења Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије, број 413-00-1201/2001-01 од 12. 9. 2001. године, часопис „Војнотехнички гласник“ је публикација од посебног интереса за науку.

УДК: Народна библиотека Србије, Београд

Веб тим:
- мајор Бојан Милошевић, ЦКИСИП,
- потпуковник Небојша Гаћеша, уредник Војнотехничког гласника.

 

 

 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr  es

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас